Roditeljski kompas

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ je prvog dana rujna započela s provedbom projekta pod nazivom „Roditeljski kompas“ koji je usmjeren razvoju roditeljskih kompetencija i poboljšavanju odnosa s djecom.…
Read more