SvakiPojedinacČiniRazliku

Mladi mogu drugačije – završetak provedbe projekta

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka lipnja 2020. provodila je projekt Mladi mogu drugačije. Projekt je podržalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu bili su: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001” i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. Projekt završava s 31. svibnja 2021. Opći…
Read more

Priručnik Kultura mira

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka lipnja 2020. provodi projekt Mladi mogu drugačije. Projekt je podržalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001” i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. Projekt traje do 31. svibnja 2021. Opći cilj projekta…
Read more

Kampanja promicanja nenasilja #MladiMoguDrugačije

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka lipnja 2020. provodi projekt Mladi mogu drugačije. Projekt je podržalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001” i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. Projekt traje do 31. svibnja 2021. Opći cilj projekta…
Read more

Mladi mogu drugačije – provedba projekta

Od početka lipnja prošle godine Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B provodi projekt Mladi mogu drugačije. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001” i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. Projekt će trajati do 31. svibnja 2021. Opći cilj projekta je smanjenje pojavnih…
Read more

Održano predavanje Mapiranje nasilja

U sklopu projekta Mladi mogu drugačije kojega provodi Udruga Studio B u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Udrugom za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“ održano je predavanje Mapiranje nasilja namijenjeno roditeljima i udomiteljima. Projekt se provodi od početka lipnja prošle godine do kraja svibnja ove godine. Predavanje je održala predstavnica…
Read more

Mladi mogu drugačije – provedba aktivnosti

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka lipnja provodi projekt Mladi mogu drugačije. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001” i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. Projekt će trajati do 31. svibnja 2021. Opći cilj projekta…
Read more

Proveden trening „Most mira“

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka lipnja provodi projekt pod nazivom „Mladi mogu drugačije“ koji je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“ i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. Projekt „Mladi mogu drugačije“ ima za cilj smanjiti…
Read more

Mladi mogu drugačije – provedba aktivnosti

Udruga Studio B početkom lipnja započela je provedbu još jednog projekta nazivom “Mladi mogu drugačije”. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz natječaj “ Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini”, Prioritetno područje A Prevencija nasilja među mladima (nenasilno…
Read more

Mladi mogu drugačije

Udruga Studio B početkom lipnja započela je provedbu još jednog projekta nazivom “Mladi mogu drugačije”. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz natječaj “ Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini”, Prioritetno područje A Prevencija nasilja među mladima (nenasilno…
Read more