SvakiPojedinacČiniRazliku

Akcijski plan za mlade Općine Vrbje 2022. – 2025.

U razdoblju do donošenja ovog Akcijskog plana politika prema mladima u općini Vrbje svodila se na kontinuiranu podršku mladima u raznim područjima čiji se opseg godinama kvalitativno i kvantitativno povećavao. Donošenjem ovog dokumenta sistematizirane su mjere koje su se dosadašnjih godina donosile te su dopunjene mjerama i aktivnostima na temelju iznesenih prijedloga i potreba mladih…
Read more

Održano svečano otvorenje Društvenog centra Bodovaljci

Jučer je, 26. listopada, u organizaciji Udruge Studio B i Općine Vrbje održano svečano otvorenje Društvenog centra Bodovaljci, novouređenog multifunkcionalnog prostora za rad civilnog društva s područja općine Vrbje. Svečanosti su nazočili brojne uzvanice i uzvanici – predstavnici Britanske Ambasade u RH na čelu s Andreasom Capstackom, prvim tajnikom za politička pitanja; Jelena Jureta Pokrovac,…
Read more

Akcijski plan za mlade Općine Vrbje 2021. – 2025. – javno savjetovanje

Dana 12.09.2022. na web stranici Općine objavljen je nacrt Akcijskog plana za mlade Općine Vrbje 2022.-2025., te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga i komentara je 26.9.2022. godine do 15,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na dokument za koji je savjetovanje otvoreno možete uputiti slanjem komentara, prijedloga i…
Read more

RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih – Održane fokus grupe

U sklopu našeg projekta ovaj su tjedan održane dvije fokus grupe kroz aktivnost #OpćinaPoMjeriMladih. Na prvoj fokus grupi sudjelovali su stručnjaci_stručnjakinje iz područja rada s mladima, socijalna radnica, klinička psihologinja i pedagoginja iz OŠ koje su iznijeli_e svoje viđenje potreba i problema mladih kroz različite teme; od zapošljavanja preko učenja i mogućnosti za mlade iz…
Read more

RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih – provedba projekta

Udruga Studio B u siječnju je započela provedbu projekta pod nazivom “RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih”. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu”. Partner u…
Read more

„RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih“ – provedba aktivnosti “Osnaži sebe, osnaži druge”

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka siječnja provodi projekt „RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih“. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu”. Partner u…
Read more

Održana uvodna konferencija projekta „RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih“

Udruga Studio B jučer je, 20. siječnja, održala uvodnu konferenciju projekta „RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih“ koji provodimo u partnerstvu s Općinom Vrbje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade u iznosu od 100.000,00 kn, dok je partner Općina Vrbje osigurala sufinanciranje u iznosu od…
Read more

RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih

Udruga Studio B početkom siječnja započela je provedbu još jednog projekta nazivom “RU:TOPIA – RAZVOJ ZAJEDNICE PO MJERI MLADIH”, jednogodišnji projekt usmjeren osnaživanju mladih iz ruralnog područja i podizanju kvalitete njihova života koji provode Udruga Studio B i Općina Vrbje. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu…
Read more