SvakiPojedinacČiniRazliku

O nama

Udrugu Studio B osnovalo je nekoliko mladih entuzijasta kako bismo zajedničkim snagama radili na razvoju lokalne zajednice i civilnog društva. Udruga je osnovana 25.1.2017. godine, sa sjedištem u slavonskom mjestu Bodovaljci. Područje rada Udruge je cjelokupni teritorij Republike Hrvatske.

Misija

Ostvariti inkluzivno i ravnopravno društvo; te osnažiti građansku solidarnost i aktivno sudjelovanje za dobrobit cijele zajednice.

Vizija

Naša vizija je biti visoko prepoznatljiv društveni partner u kreiranju uspješnih projekata i inicijativa kojima ćemo ostvariti zajedničke ciljeve naših članova, korisnika i cjelokupne zajednice putem pružanja usluga i programa koji podržavaju razvoj odgovornih građana koji će biti uzorni nosioci održivog razvoja društva.

Ciljevi

Udruga je osnovana s težnjom ravnomjernog razvoja lokalnih sredina, razvoja civilnog društva, promicanja, razvitka i unapređenja prava mladih i informiranosti mladih,te ostalih građana.

Ciljevi:

1. Promicanje interesa i aktivnosti mladih i ostalih građana
– promoviranje aktivnog sudjelovanja mladih
– promoviranje tolerancije i nenasilja
– promoviranje kulturno-umjetničkih sadržaja
– poticanje kreativnosti djece i mladih
– širenje volonterstva i solidarnosti među djecom i mladima
– poticanje komunikacije među mladima
– promicanje svijesti o razvoju civilnog društva
– promoviranje ljudskih prava i rodne ravnopravnosti
– promicanje svijesti o razvoju informacijskog društva

2. Promicanje održivog razvoja
– podizanje ekološke svijesti
– poticanje racionalnog korištenja prirode i njenih dobara

3. Promicanje aktivnog sudjelovanja građana

4. Promicanje vrijednosti Europske Unije.

Upravljanje

Udrugom upravlja Izvršni odbor koji se sastoji od 3 člana, do je Skupština najviše odlučujuće tijelo Udruge.

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka

Statut Udruge

Statut_Udruga Studio B