Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

U sklopu projekta “Roditeljski kompas” je provedeno istraživanje o uključenosti očeva u svakodnevnom životu. Istraživanje je provedeno tijekom prosinca 2023. godine.
Cilj istraživanja je bio dobiti uvid u stvarne podatke o uključenosti očeva obiteljskom životu na zapadnom području Brodsko-posavske županije (Grad Nova Gradiška te općine Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje). Podaci dobiveni ovim istraživanjem koristit će se za planiranje daljnjih aktivnosti projekta i/ili novih inicijativa i projekata temeljenih na dokazima i utvrđenim potrebama.

U istraživanju je sudjelovalo 54 ispitanika u dobi od 23 do 62 godine. Uzorak je bio prigodan što znači da smo uglavnom dolazili do ispitanika tako da smo direktno slali link na upitnik osobama za koje smo smatrali da će ga ispuniti i da znamo da pripadaju skupini koju želimo obuhvatiti.

Istraživanje je provedeno putem online upitnika koji je sadržavao 30 pitanja od kojih su 27 bila obvezna pitanja. Prvih pet pitanja u upitniku se odnosilo na sociodemografske podatke. Nakon toga su uslijedila pitanja kojima smo htjeli saznati nešto više o uključenosti očeva u obiteljskom životu. Na kraju su bila pitanja koja su se odnosila na potrebnu potporu i podršku.

Rezultati istraživanja su dostupni na poveznici.