SvakiPojedinacČiniRazliku

#PrekiniŠutnju

Udruga Studio B je tijekom studenog provodila javnu kampanju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pod nazivom #PrekiniŠutnju. Rezultati ove kampanje su online brošure i 8 kratkih videa s ciljem osviještavanja o rasprostranjenosti rodno uvjetovanog nasilja. Kako bismo prikupili priče o doživljenom nasilju kreirali smo četiri kutije koje su bile postavljene na nekoliko…
Read more

Zaposlena žena za aktivnu zajednicu – podjela paketa

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od veljače 2019. godine provodi projekt „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“ koji je odobren na pozivu Zaželi – program zapošljavanja žena. Kroz projekt 4 korisnice, žene starije od 50 godina, prošle su edukaciju za gerontodomaćice, nakon čega su se s prvim srpnja 2019. zaposlile na poslovima pružanja usluge…
Read more

Mladi mogu drugačije – provedba aktivnosti

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka lipnja provodi projekt Mladi mogu drugačije. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001” i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. Projekt će trajati do 31. svibnja 2021. Opći cilj projekta…
Read more

Održan multiplikativni događaj projekta „Manjinska mladinoteka“

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ 26. je listopada održala multiplikativni događaj (multiplier event) projekta „Manjinska mladinoteka“. Multiplier event održan je u prostoru Pansiona „AS“ u Rešetarima. Event je moderirao Josip Brozović, a rezultate projekta predstavila je Nikolina Jureković, članica projektnog tima ispred Udruge Studio B i predsjednica Udruge. Na ovom događaju okupili su…
Read more

Sudjelovanje u “COMPASS treningu za obrazovanje za ljudska prava”

Tijekom prošlog tjedna, od 14. do 18. listopada, član naše udruge Boris sudjelovao je na COMPASS treningu za obrazovanje za ljudska prava razvijen u suradnji Mreže Mladih Hrvatske, udruge Carpe Diem i Vijeća Europe. Trening je bio namijenjen osobama koje aktivno rade s mladima, a djeluju ili će djelovati u području zaštite ljudskih prava te…
Read more

Zaposlena žena za aktivnu zajednicu – provedeno treće vrednovanje

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od veljače 2019. godine provodi projekt „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“ koji je odobren na pozivu Zaželi – program zapošljavanja žena. Kroz projekt 4 korisnice, žene starije od 50 godina, prošle su edukaciju za gerontodomaćice, nakon čega su se s prvim srpnja 2019. zaposlile na poslovima pružanja usluge…
Read more

Prijem u Uredu Predsjednika Republike Hrvatske

Udruga Studio B danas je, 8. listopada, posjetila Ured Predsjednika Republike Hrvatske. Povod ovom prijemu bio je višestruk, s naglaskom na upoznavanje PRH s radom udruga mladih i za mlade. Sastanak s predstavnicima udruga mladih i za mlade koje djeluju u kontinentalnim dijelovima Hrvatske održan je s našom udrugom koja djeluje na području Brodsko –…
Read more

Sudjelovanje u projektu „Mladi za budućnost“

Udruga Studio B protekli je tjedan uložila vrijeme u podizanje naših operativnih kapaciteta kroz osnaživanje naših zaposlenika i članova_ica sudjelovanjem na različitim treninzima.  Tako su od od utorka 29.9. do petka 02.10., naše članice Valentina i Suzana sudjelovale na treningu u organizaciji Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška na temu prevencije nasilja nad i među…
Read more

INFO ZUM – trening za članove udruga mladih i za mlade

Članovi naše udruge Štefan i Boris sudjelovali su od 30. rujna do 2. listopada na treningu INFO ZUM, u organizaciji Regionalnog Info centra za mlade Osijek, namijenjenog članovima udruga mladih i za mlade. Trening je sadržavao opće informacije o području rada s mladima, trenutnom društvenom okviru za organizirani rad s mladima, informiranju mladih, motivaciji i…
Read more

Zaposlena žena za aktivnu zajednicu – provedba projekta

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od veljače 2019. provodi projekt „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“ koji je odobren na pozivu Zaželi – program zapošljavanja žena. Kroz projekt 4 korisnice, žene starije od 50 godina, prošle su edukaciju za gerontodomaćice, nakon čega su se s prvim srpnja 2019. godine zaposlile na poslovima pružanja usluge…
Read more