Udruga Studio B

Prisjetimo se, 03.02.2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta u sklopu otvorenog poziva Umjetnost i kultura online, pod nazivom “Zoomiraj kulturu”. Poziv Umjetnost i kultura online usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Poziv se provodio u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Provedene aktivnosti projekta u potpunosti su bile prilagođene potrebama krajnjih korisnika:
 • Edukativna radionica Umjetnička fotografija
  • radionica Umjetničke fotografije bila je prva po redu radionica u sklopu projekta. Radionica je održana u trajanju od 5 dana. Prvi susret se sastojao od međusobnog predstavljanja sudionika i voditelja radionice, predstavljanja metodologije i programa održavanja te radne zadatke koje su polaznici morali izvršiti. Drugi dio aktivnosti započeo je gostovanjem umjetnika. Tom prigodom, održano je predavanje o umjetničkoj praksi i projektima u kojima je do sada sudjelovao.
   Treći susret bio je posvećen analizi fotografskih zadataka gdje su se sudionici upoznali s pojmovima tehničke i izražajne vrijednosti fotografije, a polaznici su na kraju dana dobili zadatak za idući susret snimiti serija od deset fotografija.
   Sljedeći dan, četvrti susret započeo je analizom fotografskih zadataka obraćajući pozornost na izražajnost boja i prisutnost primara, sekundara i tercijara. Posljednji susret u sklopu radionice bio je u potpunosti posvećen mentorskom radu s polaznicima, odnosno analizi njihovih zadataka. Tijekom radionice ostvarena je pozitivna klima između umjetnika i promatrača.
 • Edukativna radionica Obrada fotografije
  • druga po redu radionica u sklopu projekta u trajanju od 3 dana. Tijekom trajanja, sudionici su upoznati s pojmom obrade fotografije te sljedećim vrijednostima; histogrami i krivulje, hue, saturation, vibrance, kolor korekcije kao razlika između raw i jpg formata. Navedene vrijednosti primijenjene su i predstavljene polaznicima kroz praktični rad u programu Adobe Photoshop. Drugi susret bio je posvećen cijelosti nedestruktivnoj ili segmentnoj obradi fotografija. Kroz različite primjere polaznicima je objašnjen rad s layerima i maskama, kao i osnove retuširanja. Treći i posljednji susret sklopu radionice bio je usmjeren na programski software Lightroom čije su osnove korištenja polaznicima temeljito objašnjene. Kroz praktičan rad polaznici su se upoznali s različitim načinima katalogiziranja fotografija te njihovog označavanja pomoću kolekcija i različitih filtera.
 • Edukativna radionica Umjetničko snimanje
  • održana radionica u trajanju od 5 dana. Prvi susret započeo je uvodom u povijest filma i umjetničkog snimanja. Polaznici su imali priliku pogledati prve filmove braće Lumiere, Georgesa Meliesa. Drugi dio radionice odnosio se na stilska izražajna sredstva filma kao medija. Elementi poput kadra, plana snimanja, rakursa te osnovni pokreti kamere detaljno su pojašnjeni u teoriji i praksi. Navedeni pojmovi predstavljeni su kroz primjere iz filmova. Fokus trećeg dana aktivnosti bio je na analizi snimateljskih zadataka koje su polaznici dobili prethodnog dana. Također, polaznicima su pojašnjene razlike pokreta kamere na filmu. Sljedeći dan radionice započeo je komentiranjem filma o profesiji filmskog snimatelja o čemu su sudionici diskutirali i kroz predavanje pa su sudionici imali priliku usvojiti razlike između osvjetljenja u filmskom i televizijskom studiju, produkcijskim uvjetima i sl. Zadnji dan aktivnosti je počeo s analizom kamere u filmu, a završio s primjerima snimateljskog umijeća snimatelja Mihai Malaimarea.
 • Edukativna radionica Montaža videa
  • radionica je bila četvrta po redu u sklopu projekta, a održala se u trajanju od 2 dana. Nakon uvodnog predstavljanja programa radionice, uslijedila je kratka povijest filmske montaže koja je obuhvaćala povijest razvoja i nastanka filmske montaže od samih začetaka filmske umjetnosti do danas. Nadalje, pojašnjeni su pojmovi vezani uz teoriju montaže, tipove montažnih prijelaza, pravila rampe i elipse i sl. Drugi dan aktivnosti, nastavio se razgovorom o razumijevanju montaže, odlikama filma i njenoj specifičnoj retorici kojom se ostvaruje dojam kontinuiteta i karakteristikama filmske tematizacije. Uslijedila je analiza odabranih scena iz raznih filmova, a glavno područje na kojem se razrađivao pristup jest klasično područje montaže. Na kraju je u kratkim crtama prikazan uvod u video montažu predstavljajući pregled sučelja i alata unutar programa Adobe Premiere Pro.
 • Aktivnost Razgovor s umjetnikom
  • u razgovoru s hrvatskom multimedijskom umjetnicom Anom Sladetić, sudionici su se bavili s temom transformacije tradicionalnih medija poput akvarela i sitotiska suvremenim materijalima i medijima. Kroz razgovor , polaznici su upoznati s biografijom umjetnice, radnom iskustvu te umjetničkim radovima koji se bave “bojom kao medijem”- boja koja nestaje, provodi struju, reagira na vodu, dodir i toplinu i sl. Dio predavanja bio je posvećen umjetničkom procesu i načinu na koji umjetnik radi i živi od svog rada. Umjetnica je pobliže objasnila na koji način njezini radovi traže interakciju s publikom i otkrivaju nevidljive slojeve svijeta koji nas okružuje. Dojmovi korisnika bili su iznimno pozitivni, a umjetnica je za svoj rad dobila pohvale, pitanja od strane korisnika bila su raznolika, a dio korisnika je tražio detaljnije informacije o pojedinim temama o kojima je umjetnica pričala.
 • Virtualna šetnja muzejom
  • u sklopu projekta, održana je dvodnevna online aktivnost u trajanju od 2 dana. Polaznici su upoznati s kratkom poviješću Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu te osnovnim informacijama o izgradnji i arhitekturi nove zgrade Muzeja. Potom su sudjelovali u virtualnom vodstvu izložbe “Ivan Kožarić: Jedna od mogućih 100” koja je bila postavljena u MSU. U sklopu vodstva, polaznici su se upoznali sa studentskim razdobljem i radovima Ivana Kožarića, s radovima nastalima u pedesetim godinama 20. st , zatim radovima nastalim u sklopu grupe Gorgona i sl. Po završetku virtualnog vodstva, polaznici su prošli kroz Q & A čime je zaključena aktivnost.
 • Virtualna izložba
  • aktivnost su predstavile Tereza Teklić i Ena Hodžić, a glavni fokus je bio na Deborah Hustić , osnivačici Body Pixel Studija i Textil{e}tronics para .org, te voditeljica I’MM_ Media laba u Zagrebu i projektna menadžerica i kustosica Udruge za razvoj „uradi sam“ kulture, Radiona. Bavi se nosivom tehnologijom, pametnom odjećom i elektronikom kao blogerica i maker. Kurirala izložbu Textil{e}tronics u Galeriji Galženica (2012.). Sudionica niza festivala i konferencija u domeni DIY / DIWO elektronike, novih medija i internetske kulture, a bavi se i razvojem edukacije putem radionica, u duhu tzv. workshopology koncepta. Živi i radi u Zagrebu. Sudionicima je pušten intervju s Deborah koji je trajao 45 minuta. Debora je predstavila djelovanje Radione te je prikazala neke od radova koji su nastali u sklopu određenih radionica. Provedbom radionice postignuti su neki od rezultata; uspješna realizacija vodstva kroz virtualnu izložbu, ostvarena diskusija i međusobna komunikacija korisnika s umjetnicom te je razvijen interes za posjetom izložbama predstavljene autorice..
 • Plesna izvedba suvremenog plesa
  • Online aktivnost pod nazivom “Izvedba suvremenog plesa” pripremile su i održale umjetnice Petra Chelfi i Petra Valentić koje su putem ZOOM meetinga demonstrirale svoju plesnu predstavu pod nazivom PARTE PARTE. Sama aktivnost je nastala u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom. Za vrijeme trajanja aktivnosti, sudionici su upoznati s formom izvedbene umjetnosti koja spada u suvremeni ples. Predstava je originalno rađena za kazalište, ali je bila potpuno prilagođena za kameru te je samim tim dobiven novi format iste predstave. Naglasak je bio na prezentaciji plesne predstave u dva različita oblika; format predstave koja se izvodi uživo za publiku te format koji je bio prilagođen kameri. Za vrijeme trajanja aktivnosti, ostvarena je odlična međusobna komunikacija između sudionika i voditelja aktivnosti nakon čega je slijedio Q & A vezan uz predstavu PARTE PARTE.
  • Za vrijeme trajanja aktivnosti, ostvarena je interakcija i međusobna komunikacija sudionika i izvoditelja aktivnosti, a sudionike se poticalo na aktivno sudjelovanje te je naglašavana inherentna vrijednost slobodnog kulturnog, umjetničkog i kreativnog izražavanja.Također, odlična partnerska suradnja s Udrugom za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” kojoj smo iznimno zahvalni na suradnji i angažmanu u projektu dala je doprinos u ostvarenju rezultata projekta dala je i U skladu sa službenim mjerama zaštite zdravlja, tijekom projekta održana su četiri partnerska sastanka. Prvi partnerski sastanak održan je s ciljem sistematizacije projektni aktivnosti i definiranja strategije identifikacije krajnjih. Na drugom sastanku predstavnik prijavitelja i partnerska organizacija komentirali su provedbu projektnih aktivnosti putem digitalnih alata i njihovu učinkovitost. Tema trećeg sastanka bila procesna evaluacija projekta, gdje su predstavnici iznijeli svoja mišljenja vezana uz provedbu participativnih kulturno-umjetničkih aktivnosti. Usmenom evaluacijom došlo se do zaključka kako se projekt odvijao kvalitetno prema monitoring planu. Na zadnjem sastanku, diskutiralo se o ostvarenim rezultatima projekta i daljnjoj suradnji na istim ili sličnim projektima. Na sastancima je sudjelovala predstavnica partnerske organizacije Udruge za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B”- Nikolina Jureković i dopredsjednik udruge KOLEKTOR- Neven Petrović.

   S obzirom na  situaciju u kojoj se svijet našao zbog pandemije COVID-19, sastanci su se održavali putem Zoom platforme što nije utjecalo na njihovu provedbu, već se pokazalo kako su virtualni sastanci konkretniji i efikasniji u provedbi.

Provedbom projektnih aktivnosti i ostvarenim ciljevima, postignuti su sljedeći rezultati:

 • povećanje znanja i vještina marginaliziranih osoba provedbom participativnih aktivnosti u području umjetnosti i kulture
 • izrađenim audio-vizualnim umjetničkim radovima razvijene kreativne vještine kod dvije skupine krajnjih korisnika (mlađi od 25 i stariji od 54)
 • razvijene socijalne i kognitivne vještine korisnika
 • kulturno-umjetnički sadržaj od sada dostupniji marginaliziranim skupinama
 • razvijena svijest o važnosti kulture u prevenciji socijalne isključenosti

Tijekom provedbe participativnih kulturno-umjetničkih aktivnosti vodili smo se principima ravnopravnosti spolova i nediskriminacije. Također, povezivanjem ciljnih skupina projekta ostvarila se solidarnost unutar generacija i među generacija. Nadalje, s obzirom da su sve aktivnosti provedene virtualnim putem, projektom se doprinijelo okolišnoj održivosti. Kompletna provedba projektnih aktivnosti zbog svog online karaktera, bila je u potpunosti transparentna i podložna evaluaciji šire javnosti.

Opće informacije o projektu:

Prijavitelj: KOLEKTOR- Centar za vizualne umjetnosti

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Partner na projektu: Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B”

Vrijednost projekta: 312.900,00 HRK

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.