Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B završila je provedbu projekta pod nazivom “Ženski aktivni razvojni Centar”. “ŽAR Centar“ bio je jednogodišnji pilot projekt namijenjen ženama iz ruralne sredine s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja u društvu i promicanja rodne ravnopravnosti koji se proveo na području općine Vrbje.

Ciljne skupine projekta bile su žene iz ruralnih područja, mladi i djeca opća populacija, koji su obuhvaćeni različitim aktivnostima. Opći cilj projekta bio je stvoriti siguran i inkluzivan prostor (u fizičkom i metafizičkom smislu) u kojem bi žene mogle razvijati svoje potencijale i aktivno doprinositi društvenom razvoju zajednice.

Kroz ukupno 140 provedenih aktivnosti („ŽAR Centar“, „Šiškaj se“, Kampanja podizanja svijesti, „Gasim i ja“, Međunarodni dan žena i „Stvaram promjenu“) obuhvaćeno je 153 jedinstvenih direktnih korisnica_korisnika, dok se u volonterske akcije i/ili volontiranje u aktivnostima projekta uključilo ukupno 29 osoba.

Projekt je provođen u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, te je financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz natječaj „Društveni kapital zajednice“ u iznosu od 28.502,00 kn uz dodatna nefinancijska sredstva (volonterski rad, ustupanje prostora za održavanje radionica od strane neformalnih suradnika i sl.). Ukupno gledano, može se reći da je projekt izrazito troškovno učinkovit jer je ukupan obuhvat korisnika bio visok u odnosu na ukupan trošak projekta.

Ovim smo projektom stvorili siguran i inkluzivan prostor (u fizičkom i metafizičkom smislu) u kojem su žene mogle razvijati svoje potencijale i aktivno doprinositi društvenom razvoju zajednice. Provedba projekta rezultirala je povećanjem broja aktivnih žena koje sudjeluju u društvenom životu općine. Smatramo da one kao važan čimbenik društva mogu u velikoj mjeri doprinositi razvoju društvenog kapitala u lokalnoj zajednici. Uključivanjem kroz ovaj projekt žene su povećale kvalitetu života, razvile samopoštovanje i povećale zadovoljstvo vlastitim životom, te stekle znanja i vještine potrebne za učinkovit društveni angažman; čime se povećalo međusobno povjerenje, razina solidarnosti i spremnosti na zajednički angažman za dobrobit zajednice.

U prilog postizanju ovog cilja govori i činjenica da je zabilježen porast članica Dobrovoljnih vatrogasnih društava u 4 naselja Općine: ukupno se učlanila 21 žena u rad tih organizacija. Također, naša je organizacija zabilježila porast članica, te je u ovoj godini Udruzi pristupilo njih 17, svih dobnih skupina. Kroz aktivnosti često se provlačila tema aktivnog građanstva, te što ono predstavlja, što je doprinijelo većem broju uključenih mladih osoba u proces Dijaloga EU s mladima (nekad znanog kao strukturirani dijalog), te proces osmišljavanja dva projektna prijedloga usmjerena mladima kroz fokus grupe. Također, provedba ovog projekta omogućila je veću vidljivost rada Udruge, što je posljedično dovelo do prepoznavanja od strane jedinice lokalne samouprave koja je podržala provedbu ovog projekta na deklarativnoj razini, te kroz financijski doprinos radu Udruge; i što je još važnije stvaranjem partnerstva između JLS i naše organizacije kao modelu rješavanja problema u zajednici.

Također, “ŽAR Centar” poslužio je ženama i kao mjesto gdje su dijelile vlastite probleme, te pružale jedna drugoj podršku i osnaživanje u raznim životnim situacijima. Korisnice su iz projekta izašle ojačane za socijalnu uključenost. Komponenta projektne implementacije koju želimo naglasiti jest postizanje međugeneracijske solidarnosti kroz povezivanje, uglavnom ženskih osoba, različitih dobnih skupina u aktivnostima, te postizanje inkluzije mladih s manje mogućnosti (NEET osobe, mlade osobe s teškoćama u razvoju), čime je došlo do osiguranja temeljnih uvjeta za povećanje socijalne kohezije u zajednici.

Ukupno vrednovanje je pokazalo da je provedba projekta bila uspješna u postizanju postavljenih ciljeva, da su se aktivnosti provodile redovito, da je interes korisnica_ika bio velik, a da smo brojem korisnica_ika uključenih u provedbu projekta nadmašili ono planirano prijavom. Također, pokazalo se da je ostvarena krossektoralna suradnja između relevantnih dionika u zajednici, te da je ista bila učinkovita, redovna i uz pravilan prijenos znanja i vještina. Evaluacija je pokazala da su korisnice iznimno zadovoljne provedbom projekta, tako da je općenita ocjena provedbe projekta visokih 4,78 od 5.

Uvjereni smo kako je ovaj projekt pokazao kako su prostori kao što je “ŽAR Centar” potrebni u malim ruralnim sredinama, te kako unatoč predrasudama žene iz ruralnih krajeva nisu a priori nezainteresirane i neaktivne, ukoliko im se ponude aktivnosti dizajnirane prema njihovim potrebama te prostor za provedbu istih; što smo ovim projektom ostvarili. Udruga će nastaviti djelovati u ovom smjeru kako bismo smanjili socijalnu isključenost svih ranjivih skupina u našoj zajednici.

Vjerujemo kako iskustvom u provođenju ovog projekta te postignutim rezultatima možemo doprinijeti lokalnoj i regionalnoj vlasti u razvoju budućih strategija u prioritetima povećanja socijalne isključenosti i promicanja rodne ravnopravnosti, te povećanja kvalitete života osoba na tom području, kroz stvaranje inovativnih i ponovljivih modela projektnih aktivnosti.

Na kraju želimo se zahvaliti svim korisnicama koje su se aktivno uključile u provedbu aktivnosti; svim izvoditeljima koji su kroz svoj nesebični rad pružili nemjerljivi doprinos uspjehu ovog projekta; medijima koji redovno prate naš rad, te svim volonterkama_ima. S obzirom na velik interes korisnica za nastavkom provedbe aktivnosti ovog projekta, napominjemo kako ćemo i u 2020. godini jednom tjedno provoditi radionice sukladno njihovim potrebama, te na taj način osigurati održivost rezultata.