Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od veljače 2019. provodi projekt „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“ koji je odobren na pozivu Zaželi – program zapošljavanja žena. Kroz projekt 4 korisnice, žene starije od 50 godina, prošle su edukaciju za gerontodomaćice, nakon čega su se s prvim srpnja 2019. godine zaposlile na poslovima pružanja usluge pomoći u kući za ukupno 20 krajnjih korisnika.

Ovaj mjesec navršilo se 19 mjeseci provedbe projekta, koji podsjećamo traje ukupno 30 mjeseci; odnosno 14 mjeseci pružanja usluge. U sklopu provedbe projekta kontinuirano jednom mjesečno odražavamo sastanak projektnog tima na kojem diskutiramo o tome kako teče provedba projekta, ide li sve po planu, te prikupljamo povratne informacije zaposlenih korisnica i krajnjih korisnika projekta – starijih i nemoćnih.

Tijekom provedbe projekta projektni tim suočio se s nekoliko izazova koji nisu mogli biti predviđeni u procesu procjene rizika, među kojima je najveći svakako bio pojava pandemije virusa COVID-19. Na ovaj smo izazov reagirali promptno, te s nekoliko mjeseci odmaka mogli smo objektivno procijeniti utjecaj koji je tkz. lockdown imao na provedbu ovog projekta, te učinak mjera koje smo poduzeli kako bismo zaštitili korisnice i krajnje korisnike. Zaključili smo kako lockdown nije imao pretjerano negativan utjecaj na provedbu aktivnosti, te kako smo se uspjeli dovoljno brzo organizirati i prilagoditi aktivnosti novonastalim okolnostima. Učinak implementiranih mjera bio je visok i pozitivan, te smo iz najtežeg perioda kad se virus tek pojavio izašli sačuvanog zdravlja svih krajnjih korisnika i zaposlenih korisnica. Također, donesen je protokol koji nam omogućuje brzo reagiranje u rizičnim situacijama, te su vrlo jasno i detaljno podijeljene uloge svakog člana projektnom tima, i znamo što nam je činiti ako dođe do pojave zaraze virusom COVID-19 u naseljima obuhvaćenima projektom.

Kroz period provedbe projekta došlo je i do promjene korisnica (zaposlenih žena), te je u projekt uključeno 6 pripadnica ciljne skupine, što je povećanje u odnosu na projektnu prijavu kojom je bilo predviđeno njih 4. Obje korisnice koje su izašle iz projekta ostale su na tržištu rada na što smo izuzetno ponosni. Sve korisnice stvorile su povezanost i odnos međusobnog povjerenja sa svojim korisnicima. Same ističu kako posao nije jako zahtjevan, dok s druge strane primjećuju zadovoljstvo pruženim uslugama kod krajnjih korisnika. Uz poslove pomoći u kući jedan od bitnih aspekata njihovog posla je onaj psihosocijalni, pružen kroz razgovor, druženje i pratnju u društvenim aktivnostima. Dosadašnja vrednovanja provedena s krajnjim korisnicima pokazala su kako su iznimno zadovoljni provedbom ovog projekta, te kako osjećaju da im je podignuta kvaliteta života.

S obzirom na činjenicu da je projekt prijavljen u veljači 2018., a provedba je započela u 2019. godini, te se nastavila u ovoj, projektni se tim suočio i s izazovom u vidu povećanja minimalne plaće sukladno odluci Vlade RH, i to u dva navrata. Kako pravila provedbe projekata financiranih od strane EU kroz Europske strukturne i investicijske fondove ne omogućuju podizanje ukupno odobrenih i prihvatljivih sredstava, to je u praksi značilo da smo morali pristupiti preraspodjeli sredstava kako bismo osigurali poštivanje zakonske odredbe o isplati minimalne plaće; bez da negativno utječemo na ostatak provedbe projektnih aktivnosti. U tome smo i uspjeli, te smo pametnom preraspodjelom osigurali sredstva za zaposlenice, a istovremeno osigurali i isporuku paketa higijenskih potrepština krajnjim korisnicima u nešto smanjenom obimu. Na ovomjesečnom sastanku projektnom tima raspravljen je i usvojen plan koji će biti implementiran u slučaju podizanja minimalne plaće i u 2021. godini.

Projektni tim je analizirao i kvalitetu suradnje s projektnim partnerima, te zaključio kako je ista na visokoj razini; naročito s Općinom Davor. Sve su aktivnosti u dosadašnjem periodu provedbe provedene sukladno planu; a suradnja s Provedbenim tijelom II razine (PT2) – Uredom za ugovaranje i financiranje projekata EU koji djeluje u sklopu HZZ-a je ocijenjena odličnom i učinkovitom. Izvještavanje se prema PT2 radi kontinuirano svaka 3 mjeseca, a gotovo svi dosad poslani izvještaji su i odobreni; što govori dosta o kvaliteti izrade izvještaja s jedne, te visokom stupnju angažiranosti PT2 s druge strane.

Podsjetimo, projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.086.860,70 kuna sa stopostotnim financiranjem iz EU sredstava. Projekt se provodi u partnerstvu s Općinom Davor, Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Slavonski Brod.