SvakiPojedinacČiniRazliku

Youth Club “Xove”

Youth Club “Xove”

U petak, 25. siječnja 2019. otvoren je lokalni klub za mlade ‘Club Xove’ u mjestu Ares (Galicija, Španjolska). Klub je u potpunosti iniciran od strane dvoje sudionika Erasmus+ projekta razmjene mladih “Let Me Think About It” (#LMTAI; Čekaj da razmislim) čiji je nositelj u 2018. godini bila ‘Udruga Studio B’. ‘Club Xove’ će organizirati besplatne aktivnosti za lokalne mlade (13-18 godina) svaki drugi petak do kraja svibnja, a klub financijski podržava mjesno vijeće (Concello de Ares). Početnoj aktivnosti kluba za mlade prisustvovao je Luka Tunjić, volonter ‘Udruge Studio B’ i jedan od sudionika i kreatora projekta “Let Me Think About It”.

Idejni začetnici kluba “Xove” su Veronica R. (16) i Alvaro F. (17), koji ističu da su nakon sudjelovanja u međunarodnim projektima mobilnosti preko organizacije ‘Ticket2Europe’ uočili da vršnjaci iz njihove zajednice ne pokazuju interes za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici te da nisu svjesni mogućnosti i benefita koje pruža neformalna edukacija. Potaknuti iskustvima koje su stekli sudjelovanjem na radionicama u sklopu aktivnosti razmjena mladih “#LMTAI” u Novoj Gradiški (ožujak) i “Emotions in Motion” u Rietavasu u Litvi (kolovoz) te pripadajućim diseminacijskim aktivnostima, odlučili su primijeniti nova znanja i vještine koje su stekli kroz Erasmus+ projekte i poduzeti korak prema boljitku za mlade u lokalnoj zajednici.

Kroz klub ‘Xove’ mladima iz mjesta Ares želi se omogućiti siguran i poticajan prostor gdje će se kroz raznolike radionice i aktivnosti pokušati premostiti jaz između formalnog i neformalnog obrazovanja, stvoriti osnažena lokalna grupa mladih koja će biti kohezivnija i spremnija za suradnju i pružanje daljnjih mogućnosti za smislenije i zabavnije vršnjačko učenje. Uz to, klub za mlade nastoji približiti mogućnosti mobilnosti za mlade u sklopu Erasmus+ programa kroz koje se želi potaknuti stvaranje pozitivnog stava prema interkulturalnom učenju, neformalnom učenju i razvijanju kompetencija međunarodne suradnje, kroz koje bi mladi postali osnaženiji i zainteresiraniji za aktivno sudjelovanje na lokalnoj razini. Ideju o klubu za mlade Veronica i Alvaro prezentirali su mjesnom vijeću, koji je prepoznao važnost i odlučio podržati u provedbi (npr. svaki mjesec održat će se i ‘pizza party’).

Neke od aktivnosti kluba za mlade uključuju radionice na teme vodstva, motivacije, emocionalne inteligencije, efektivne komunikacije, aktivnog sudjelovanja u zajednici, kritičkog mišljenja te drugih značajnijih tema koje su začetnici kluba ‘Xove’ nakon sudjelovanja na “#LMTAI” i “Emotions in Motion” projektima prepoznali kao ključne za osnaživanje vršnjaka. Sve aktivnosti bazirat će se na metodama neformalne edukacije, a svaki drugi petak vodit će ih upravo Veronica i Alvaro pod mentorstvom Romy A. iz udruge “Ticket2Europe”. Završne aktivnosti kluba za mlade uključivat će razvijanje vlastitog mini-projekta kojeg će članovi kluba provesti u lokalnoj zajednici, čime će mladi naučiti kako preuzeti inicijativu i zajedno postići postavljene ciljeve u smjeru poboljšanja uvjeta za mlade u Aresu i okolici. Kroz cijeli period aktivnosti kluba sudionici će istraživati i mogućnosti sudjelovanja na Erasmus+ projektima mobilnosti. Na prvoj radionici sudjelovalo je 20 mladih od 13-18 godina. Nakon predstavljanja projekta, održane su igre predstavljanja, team building aktivnosti “Speed dating” i “Mission Impossible”, te su dogovorena pravila ponašanja u klubu ‘Xove’.

Klub ‘Xove’ otvorio je i Instagram stranicu na kojoj će se objavljivati fotografije i videouratci s aktivnosti kluba: https://www.instagram.com/clubxoveares/