SvakiPojedinacČiniRazliku

#TimeForPeace

#TimeForPeace

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” održala je u subotu, 12. kolovoza, na novogradiškom Korzu, aktivnost pod nazivom #TimeForPeace, u sklopu istoimene inicijative. Inicijativu smo proveli kako bismo obilježili Međunarodni dan mladih, čija je tema ove godine bila Youth building peace – Mladi grade mir.

UN je 1999. godine proglasio 12. kolovoza Međunarodnim danom mladih i od tada se svake godine on obilježava pod drugačijom temom. Ovogodišnja je tema odabrana kako bi se priznao doprinos mladih ljudi u sprječavanju i transformaciji sukoba, kao i uključivanju, društvenoj pravdi i održivom miru; sukladno UN-ovoj rezoluciji koja iznova potvrđuje važnu ulogu koju mladi igraju u odvraćanju i rješavanju sukoba, te su ključna sastavnica u osiguranju održavanja i izgradnje mira.

Mladi su se uključili u inicijativu #TimeForPeace putem društvenim mreža, te su pod navednim hashtag-om ostavljali svoje poruke i definicije mira. Navedene smo poruke prikupili i ispisali na balone koje smo potom dijelili mladima koji su nas posjetili. Naša je volonterka također izradila papirnate ždralove, kao jedan od najpoznatijih simbola mira, koje smo dijelili prolaznicima i u razgovoru s njima podizali svijest o važnosti mladih ljudi u današnjem društvu i trajnoj posvećenosti postizanju cilja pozitivnog mira. Kako jedna od poruka kaže – mir je permanentni proces koji nadilazi puko “odsudstvo sukoba”.

Udruga se zahvaljuje svim volonterima koji su sudjelovali u provedbi ove inicijative, kroz kreiranje vizualnog identiteta, izradu materijala i organizaciju aktivnosti – Paolo, Valentina; Korina i Ana 🙂 Također, zahvaljujemo se svima koji su se uključili u inicijativu širenjem vlastitih poruka mira, kao i svima koji su posjetili naš štand.

Na kraju, želimo se zahvaliti Turističkoj zajednici grada Nova Gradiška koja nam je ustupila prostor za provedbu inicijative, te Općini Vrbje koja je financijski podržala provedbu.