Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka siječnja 2022. provodila je projekt “RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih”. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu”. Projekt se završava sa 31. prosinca 2022. Opći cilj projekta bio je osnaživanje mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života.

Aktivnost “Informativka” se održavala kontinuirano od početka trajanja projekta na dva načina – neformalnim susretima (individualnim informiranjem) i predavanjima. Individualna informiranja su se održavala u prostoru naše udruge i online formatu. Korisnici_ice su se informirali_e o mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja i zapošljavanja. Aktivnost se održavala i online zbog geografske izoliranosti korisnika_ica. Kao krajnji rezultat 51 mladih (15 – 30 godina) različitih društvenih skupina (opća populacija, srednjoškolci, NEET mladi, mladi roditelji itd.) dobili su relevantne i pravovremene informacije o mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja ili osposobljavanja i zapošljavanja u lokalnoj zajednici (i širem novogradiškom području) i relevantnim javnim politikama i institucijama za mlade. Organizirane su i dvije neformalne edukacije. Organizirana su i četiri predavanja o institucijama za mlade, javnim politikama, zapošljavanju i samozapošljavanju te o stipendijama.

Klub za mlade “Sunčana strana ulice” se provodio također kontinuirano od početka provedbe projekta. Klub je osmišljen kao prostor za slobodnu razmjenu ideja i organizaciju aktivnosti slobodnog vremena – filmskih i glazbenih večeri, radionica, druženja itd. Prostor Kluba nalazi se u sklopu prostora nositelja projekta, Društvenog centra Bodovaljci, te svi mladi mogu sudjelovati i osmišljavati aktivnosti unutar Kluba. Klub je bio otvoren svaki tjedan, a u provedbu se uključilo i 7 volontera. Volonteri su, u sklopu kluba za mlade „Sunčana strana ulice“, organizirali tečaj šminkanja, volontersku akciju prikupljanja plastičnih čepova, filmske večere, gledanje sportskih sadržaja te večeri društvenih igara, a najčešće skupi 8 korisnika_ca.

Radionicama i predavanjima “Osnaži sebe, osnaži druge” 20 mladih osoba se upoznalo s pojmom strukturiranog dijaloga i dijaloga EU s mladima, definicijom mlade osobe, karakteristikama mlade osobe te osoba koje rade s mladima. Kroz grupni rad, sudionici_ice su osmislili kreativne načine uključivanja mladih u proces stvaranja dijaloga Europske unije. Sudionici_ice su radili SWOT analizu svoje zajednice te su postavili jedan SMART cilj primijenjiv za Akcijski plan.

Aktivnost “Glas mladih” je mladima s područja općine Vrbje omogućila izražavanje njihovih potreba i problema na strukturiran način čime su doprinijeti procesu kreiranja Akcijskog plana za mlade. U sklopu aktivnosti provedeno ukupno 6 susreta s mladima (u 6 naselja općine). Aktivnost je bila podijeljena na tri dijela – popunjavanje upitnika o potrebama i problemima mladih, strukturirani dijalog (fokus grupa s pitanjima) te praktični dio (PhotoVoice te Idea Mapping). Argumenti koji su mladi iznijeli uvršten je u prvi Akcijski plan za mlade.

Krajnji rezultat aktivnosti “Glas mladih” uvrstili u iduću aktivnost “Općina po mjeri mladih” koja je bila još jedan korak pri izradi Akcijskog plana za mlade. U sklopu ove aktivnosti održane su dvije fokus grupe sa relevantnim dionicima. Na prvoj fokus grupi sudjelovali su stručnjaci_stručnjakinje iz područja rada s mladima, socijalna radnica, klinička psihologinja i pedagoginja iz OŠ koje su iznijeli_e svoje viđenje potreba i problema mladih kroz različite teme; od zapošljavanja preko učenja i mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina do mentalnog zdravlja i dobrobiti. Kvalitetna rasprava rezultirala je opširnim preporukama stručnjaka na ove teme. Na drugoj fokus grupi su sudjelovali predstavnici Općinskog vijeća i izvršne vlasti kojima su prezentirani kumulativni izvještaji dotadašnjih aktivnosti. Donositelji odluka su dali povratnu informaciju na dotadašnje rezultate, naročito naglašavajući koje to potrebe jesu, odnosno mogu biti, u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, te su na temelju predstavljenih rezultata predložili strateške ciljeve, mjere i indikatore koji će biti sastavni dio prvog Akcijskog plana za mlade Općine Vrbje . U nastavku projekta analizirali smo prikupljene informacija, te je uslijedila izrada strateškog dokumenta, koji je nakon savjetovanja usvojen na sjednici Općinskog vijeća, čime su mladi s područja Općine Vrbje dobili prvu javnu politiku usmjerenu njima. Uslijedila je izrada tiskane verzije brošure Akcijskog plana koja je podijeljena svim zainteresiranim dionicima, a dostupna je i u digitalnom formatu.

Tijekom trajanja projekta, a povodom Međunarodnog dana mladih organiziran je koncert grupe “Vatrogasci”. Unatoč lošijim vremenskim uvjetima, koncert je okupio mnogobrojnu publiku mladih i onih koji se tako osjećaju na nogama do sitnijih noćnih sati! Prije Vatrogasaca publiku su dobro zagrijale domaće mlade snage Jutene vreće! 

Dvodnevnim poduzetničkim treningom “RU:TOPIA” mladi su kroz kombinirane metode predavanja i neformalne metode obrazovanja razvili znanja i vještine potrebne za poticanje samoodrživosti sela (poticanje seoskog turizma, bavljenja poljoprivredom, otvaranja starih zanata i sl.) Aktivnost je pridonijela atraktivizaciji ruralnih krajeva s ciljem zadržavanja mladih u lokalnoj sredini. Aktivnost je obuhvatila 10 mladih osoba.

Također, suradnja s jedinicom lokalne samouprave održana kroz ovaj projekt dovela je do stvaranja Centra za mlade, odnosno Društvenog centra te potom i njegovog službenog otvaranja u 10. mjesecu ove godine. Svečanosti su nazočili brojne uzvanice i uzvanici. Društveni centar tek jedan od koraka koji naša udruga u sklopu vrlo uspješne i učinkovite suradnje s Općinom Vrbje, u kojoj postoji razvijen odnos povjerenja i obostrane uključenosti i uvažavanja, poduzima u svrhu povećanja kvalitete života svih naših stanovnika, a naročito u svrhu opstanka i ostanka mladih u našoj lokalnoj zajednici.

Projektom smo ostvarili odlične rezultate. Ono što bismo željeli istaknuti kao poseban uspjeh je uključivanje većeg broja korisnika od onog predviđenog projektnom prijavom. Ukupno je projektom obuhvaćeno 142 izravnih korisnika_ica, te 13 volontera_ki. Također, uspjeli smo doprijeti do izrazito marginaliziranih mladih osoba kao što su NEET mladi, učenici s teškoćama, mladi iz teških obiteljskih situacija te mladi iz udaljenih područja.

Projekt je pružio doprinos unaprjeđivanju aktivnosti koje u ovom pasivnom geografskom području povećavaju socijalnu uključenost i u konačnici unaprijeđuju položaj i mogućnosti mladih kako bi postali aktivni članovi zajednice, te planirali i ostvarivali svoju budućnost na ovom području. Ovim putem se zahvaljujemo svim članovima_icama projektnog tima, sudionicima_icama te volonterima i volonterkama koji su omogućili_e izvrsnu provedbu projekta, te nadmašivanje planiranih rezultata!