Udruga Studio B

Udruga Studio B u siječnju je započela provedbu projekta pod nazivom “RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih”. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu”. Partner u provedbi projekta je Općina Vrbje. Projekt će trajati do 31. prosinca 2022. Cilj projekta je osnaživanje mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života.

Tijekom veljače i ožujka je provedena aktivnost “Osnaži sebe, osnaži druge” na kojoj su korisnici_ice stekli znanja o mogućnostima sudjelovanja u kreiranju lokalnih javnih politika te su osnaženi u svrhu aktivnog sudjelovanja i ulogu ambasadora u poticanju svojih vršnjaka za aktivno sudjelovanje i građansku participaciju. Kroz neformalne metode obrazovanja i participativni pristup korisnici_ice su upoznati sa procesom strukturiranog dijaloga koji se koristi u kreiranju javnih politika, procesom EU dijaloga za mlade, izradom SWOT analize, postavljanjem SMART ciljeva te radom s mladima na lokalnoj razini itd. Na aktivnosti je sudjelovalo 20 mladih osoba. 

Nakon provedene evaluacije aktivnosti “Osnaži sebe, osnaži druge” vidljivo je da su je sudionici_ice ocijenili 4.88 od 5! Čistom peticom je ocijenjena organizacija aktivnosti, ukupan dojam o radionici, izvedba tima, atmosfera grupe. Kao najvažnije ishode učenja, sudionici_ice izdvajaju SWOT i SMART analizu, strukturirani dijalog, mogućnost utjecanja na poboljšanje života mladih i uključenje u rad udruge.

U veljači je otvoren klub za mlade “Sunčana strana ulice“. Na otvorenju kluba je provedena anonimna anketa o sadržajima kluba te su se korisnici_ice izjasnili za više edukativnog sadržaja i kreativnih radionica raznih karaktera. Kao ishod, do sada smo proveli nekoliko radionica obrade fotografija i videozapisa, filmskih večeri, radionice šminkanja, večeri društvenih igara te praćenja raznih sportskih događanja. Isto tako, u sklopu kluba je moguće besplatno korištenje interneta i printera. Aktivnost se provodi jednom tjedno na volonterskoj osnovi. Do sada je održano 18 susreta na kojima smo okupili ukupno 20 sudionika_ica.

Još jedna aktivnost koja se provlači kroz cjelokupno trajanje projekta jest „Informativka“. Cilj aktivnosti je savjetovati mlade, informirati ih o trenutnim politikama za mlade, mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja. Aktivnost se provodi jednom tjedno, a do sada su održana dva predavanja i 27 individualnih savjetovanja te smo okupili ukupno 29 sudionika_ica. Aktivnost se, osim u prostoru Udruge, održava i online.

S ciljem stvaranja prvog Akcijskog plana za mlade proveli smo aktivnost pod nazivom “Glas mladih“. Cilj aktivnost je sudjelovanje mladih u procesu izrade lokalne javne politike, a održano je ukupno 6 susreta u svakom od naselja općine. Kroz metodologiju strukturiranog dijaloga obogaćenu interaktivnim metodama iz spektra neformalne edukacije 66 mladih osoba s područja općine Vrbje dobili su priliku izraziti svoje potrebe i probleme na strukturiran način i na taj način su doprinijeli procesu kreiranja Akcijskog plana.

Sve radionice i sadržaji su besplatni, a kroz projekt je osiguran i prijevoz za sudionike. U idućem razdoblju izradit ćemo Akcijski plan za mlade Općine Vrbje “Općina po mjeri mladih” te će se održati dvodnevni poduzetnički trening. Također, kroz cijelo trajanje projekta održava se aktivnost “Informativka” te klub za mlade “Sunčana strana ulice”. Ovim putem pozivamo sve mlade da prate našu web stranicuFacebook stranicu udruge te Facebook stranicu projekta i uključe se u aktivnosti projekta kao sudionici i volonteri!