Udruga Studio B

Udruga Studio B partner je na projektu “MI – jučer, danas, sutra” čiji je nositelj Udruga mladih i Alumni FET Pula. Zajedno s nama, u partnerskom konzorciju sudjeluje ukupno 14 organizacija civilnog društva, viskoobrazovnih institucija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Cilj projekta je razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između OCD-a, JL(R)S-a te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja, sprječavanjem daljnjeg iseljavanja i nezaposlenosti, tako što će se provesti znanstvena istraživanja i strukturirani dijalozi, kao temelj za izadu javnih politika, koje bi služile za donošenje novih reformi i mjera u RH.

Fokus grupa s temom „Utjecaj sezonalnosti turizma na unutarnje migracije u Republici Hrvatskoj“ je održana 21. listopada u Osijeku. Na fokus grupi su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, područne službe Osijek, Županijske razvojne agencije, Grada Osijeka, Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Osijek, Turističke zajednice grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, sezonski radnici te predstavnici partnerske organizacije Dkolektiv i naše organizacije.

Na fokus grupi su sudionici, uz pomoć moderatora, raspravljali o temama unutarnjih migracija, sezonalnosti potražnje za radnom snagom tijekom ljetne turističke sezone, percepciji zapošljavanja, mogućnostima razvoja turizma na području Istočne Hrvatske, ali i drugim temama vezanim uz turizam i unutarnje migracije u Republici Hrvatskoj.

Nakon održane fokus grupe, zaključeno je da je vidljiv pad sezonskih radnika u odnosu na prije dvije godine, odnosno prije 8 godina zbog trenutne pandemije odnosno pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Sezonski radnici najčešće odlaze u Istru, a sezona im traje 6 mjeseci. Sezonski radnici su odlazi na sezonski rad zbog financiranja školovanja, ali i zbog stjecanja novih iskustava i vještina. Kao prepreke u sezonskom radu, navedeno je nepoznavanje sezonskog rada, poslodavaca, ali i sputavanja od strane roditelja i članova obitelji. Isto tako, vidljive su razlike u potrebama i željama poslodavaca i radnika.

Drugi dio fokus grupe se odnosio na prilike vezane za razvoj turizma i ugostiteljstva u Istočnoj Hrvatskoj. Prilike za razvoj su obiteljski, seoski i vjerski turizam. Primjer dobre prakse je turizam u Baranji koji traje tijekom zimskih mjeseci. U Istočnoj Hrvatskoj ljudi uglavnom rade u poljoprivredi i vinogradarstvu, što su potvrdili i sudionici koji su obavljali sezonske poslove u poljoprivredi.

O svom sudjelovanju član naše udruge Boris je rekao:
“Tema fokus grupe je bila zanimljiva. Sretan sam jer sam mogao podijeliti svoja iskustva sezonskog rada, ali isto tako čuti iskustva i znanja ostalih sudionika iz raznih sektora.”

Projekt se provodi na području cijele Republike Hrvatske od 30. listopada 2020. godine, a traje ukupno 36 mjeseci. Financiran je u cijelosti putem bespovratnih sredstava, koja su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%) u iznosu od 3.562.367,03 HRK.