Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B jučer je, 15. studenog, održala redovnu godišnju Skupštinu na kojoj smo predstavili naš rad u tekućoj godini i plan aktivnosti za 2019. godinu. Skupština je održana u prostoru Udruge “Starci 2001” u Starcima i na njoj smo okupili 11 redovnih i članova korisnika Udruge, te goste iz partnerskih organizacija – Udruge za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001”, te druge suradnike i donatore.

Kao prvu točku dnevnog reda predstavili smo rad Udruge u tekućoj godini, od čega izdvajamo Lokalne konzultacije Strukturiranog dijaloga; partnerske Erasmus+ projekte “Uhvaćeni u mreži”, Posjet izvedivosti i “Focusing on learning through nonformal learning methods” u kojima smo sudjelovali; Erasmus+ razmjene mladih “Let me think about it” i “Health+ talks” čiji smo bili nositelji projekta; projekt usmjeren djeci i mladima iz ruralnog područja pod nazivom “Šareni L.E.T. čija provedba traje do kraja ove godine. Također, Udruga Studio B partner je na prvom projektu financiranom kroz Europski Socijalni Fond. Nositelj projekta je UGNG, a ostali partneri su UGINO BPŽ, USNG i Grad Nova Gradiška. Projekt teži pružanju specijalno dizajniranih programa obrazovanja usmjerenih jačanju ljudskih potencijala u nerazvijenim područjima i smanjenju socijalne isključenost ranjivih skupina. Partnerstvo na ovom projektu nam je izrazito bitno zbog stjecanja iskustva o provedbi ESF projekata, te daljnjeg razvoja našeg operativnog kapaciteta. Nakon toga, predstavljen je projekt “Most prema uspjehu” čiji je nositelj Udruga OAZA, koji ćemo provoditi u partnerstvu s navedenom udrugom u proljeće 2019. Pregled rada završen je s predstavljanjem projekata koji su u fazi evaluacije, te aktivnosti planiranih do kraja ove godine. Nastavno na pregled rada Udruge u ovoj godini, možemo reći kako smo ostvarili zacrtane ciljeve i aktivnosti iz Plana rada za 2018. godinu u stopostotnoj mjeri.

Nakon toga su članovi Izvršnog odbora predstavili financijski plan za 2019. godinu koji je jednoglasno usvojen.

Udruga Studio B broji 20 članova, od čega 14 ženskih i 6 muških. Redovnih članova je 13, dok je članova korisnika 7. Ostvaren je porast članova od posljednje Skupštine održane u veljači, kad smo imali 13 članova. U idućoj godini fokus će biti stavljen na porast broja članova korisnika. Što se volontera tiče, u prvoj polovici 2018. godine imali smo 12 volontera, koji su zajedno odradili 592 volonterska sata. Što se broja korisnika tiče, on se trenutno kreće iznad 150 direktnih korisnika naših aktivnosti.

Uslijedila je izrada Plana aktivnosti za iduću godinu u koju su se aktivno uključili svi prisutni članovi sa svojim prijedlozima i sugestijama. Predsjednica je predložila kao prioritet za iduću godinu izradu Strateškog plana Udruge Studio B za razdoblje 2019.-2021. godine. Ova je ideja jednoglasno prihvaćena. Odlučeno je da ćemo u ovaj proces ući već početkom godine, te planiramo uključiti vanjske stručnjake kao savjetnike u procesu strateškog planiranja.

U idućoj godini namjeravamo obilježiti Međunarodni dan žena i Međunarodni dan mladih; intenzivirati naš rad u Erasmus+ programu kroz prijavu nekoliko projekata o različitim temama, od kojih su neki već u pripremiti; osigurati dugoročniji rad s mladima u lokalnoj zajednici kroz projekte i programe financiranje od strane MDOMPSP; te pratiti ostale natječaje čiji ciljevi odgovaraju svrsi i području djelovanja naše Udruge.

Na kraju, dodijeljene su Zahvalnice udruge za podršku našem radu:

Općini Staro Petrovo Selo na podršci radu udruge, te Udruzi za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001” na iznimnoj suradnji koju smo ostvarili tijekom ove godine i za koju smo sigurni da će se nastaviti i u 2019. godini.

Udruga se ovim putem zahvaljuje svim donatorima koji su podržali naš rad u ovoj godini: Agenciji za mobilnost i programe EU, Zakladi “Hrvatska za djecu”, Općini Vrbje, te privatnim donatorima. Također, zahvaljujemo se medijima koji su prepoznali naš rad i aktivno ga prate; te svim članovima i volonterima koji ulažu svoje vrijeme i znanje u razvoj kako naše organizacije, tako i društva u cijelosti.

Udruga Studio B će i u 2019. godini nastaviti aktivno raditi na dobrobiti naših korisnika i šire lokalne zajednice. Iskustvo stečeno u ovoj godini zasigurno će nam poslužiti kao temelj za izradu kvalitetnih programa i aktivnosti usmjerenih različitim ciljnim skupinama.