Udruga Studio B

Jučer je obilježen Međunarodni dan žena. Na taj dan se slave društvena, ekonomska, kulturna i politička dostignuća žena. Povijest Međunarodnog dana žena seže u 1857. godinu kada su, 8. ožujka, žene zaposlene u industriji tekstila održale javne demonstracije u New Yorku. Idućih godina, na isti datum, demonstracije su se nastavile. Najutjecajnija demonstracija je bila 1908. godine kada je 15 000 žena marširalo kroz New York boreći se za bolja radna prava. Tri godine kasnije Međunarodni dan žena je obilježilo milijun ljudi diljem svijeta. Ujedinjeni narodi su Međunarodni dan žena proslavile 1975. godine, a dvije godine kasnije je usvojena rezolucija kojom je proglašen Međunarodni dan žena.

Povodom tog dana, u prostoru naše Udruge je održana radionica s ciljem povećanja svijesti o ženskim pravima, ravnopravnosti spolova i važnosti žena. Na radionici su se sudionice upoznale s povijesnim razvojem Međunarodnog dana žena, saznale tko su svjetske i hrvatske sufražetkinje. Kroz modificiranu metodu „Junakinje i junaci“ sudionice su navele žene iz nacionalne povijesti koje smatraju junakinjama te su kritičke analizirale uloge junakinja kao uzora i kako su stereotipi utjecali na njihov život. Nakon toga su sudionice stavile sebe u ulogu junakinja na način da su razmišljale jesu li i kada bile junakinje. Neke sudionice nisu se smatrale junakinja, ali nakon rasprave su promijenile mišljenja. U posljednjem dijelu radionicu, sudionice su navele osobe iz svog privatnog ili poslovnog života kojima smatraju junakinjama. Isto tako, sudionicama su podijeljeni simbolični pokloni s prigodnim citatima.

Međunarodni dan žena podsjetnik je na stoljetnu borbu za ravnopravnost koja još uvijek traje! Na današnji je dan važno istaknuti kako žene nisu samo majke, supruge, sestre i kćeri već jednakopravna ljudska bića bez kojih svijeta koji poznajemo ne bi bilo! Ženska su prava neodvojivi dio općih ljudskih prava i rodna je ravnopravnost standard koji moramo postići kako bi budućim generacijama ostavile svijet vrijedan življenja!
Još jednom, svim ženama, čestitamo Međunarodni dan žena.