Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B potpisala je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 28. lipnja, te je 1. srpnja započela provedbu projekta “Šareni L.E.T.” (Šareni leksikon edukacije tolerancije) koji je odobren na nedavno provedenom javnom pozivu Zaklade “Hrvatska za djecu”.

„Šareni L.E.T.“ je projekt namijenjen djeci i mladima koji dolaze iz ruralnih područja, te se suočavaju s nedostatkom organiziranog provođenja slobodnog vremena i prilika za osobni rast i razvoj, te njime težimo izjednačavanju mogućnosti djece i mladih koji žive u nerazvijenim područjima. Aktivnosti ovog projekta provodit će se u jedinicama lokalne samouprave u kojima se problemi djece i mladih očituju u nedostatku kvalitetnih sadržaja i nepostojanju jasne strategije razvoja programa za djecu, odnosno mlade, koja bi sinergijski djelovala na društvo, te ujedno osigurala prostor za kreativno i intelektualno izražavanje svih individua.

                   

Primarni ciljevi projekta su: promicanje aktivnog sudjelovanja djece i mladih; povećanje kvalitete života djece;  te promicanje osobnog razvoja. Direktni korisnici koji će biti obuhvaćeni ovim projektom su djeca i mladi iz općine Vrbje i okolnih općina koji se susreću s geografskom preprekom i ekonomskim preprekama, te učenici osnovnih škola opće populacije. Nedovoljan broj edukacija i drugih aktivnosti, i često njihova geografska nedostupnost, korisnike ovog projekta stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na djecu i mlade iz urbanih sredina.

Projekt će se provoditi 6 mjeseci (do 31.12.2018.), tijekom kojih ćemo implementirati 5 aktivnosti.
Većina aktivnosti bit će obrazovnog karaktera i temeljit će se na načelima i praksi neformalne edukacije, koncipiranih na način da je sudionik (korisnik) u centru procesa učenja, da je metodologija usklađena s najvišim pedagoškim standardima i slijedi potrebe i očekivanja samih korisnika; istovremeno im pružajući osjećaj slobode izražavanja, poštivanja različitih mišljenja i potreba, te inkluzivnog sudjelovanja.

Ovim projektom ćemo doprinijeti razvoju lokalne zajednice kroz rad s našim najmlađim članovima, pružajući doprinos osiguravanju jednakih mogućnosti za djecu i mlade iz nerazvijenih područja, dok će aktivnosti projekta doprinijeti promicanju osobnih prava djece te podupiranju obrazovnih i rekreacijskih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.