Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka lipnja provodi projekt Mladi mogu drugačije. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001” i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. Projekt će trajati do 31. svibnja 2021. Opći cilj projekta je smanjenje pojavnih oblika nasilja među mladima, povećati međusektorsku suradnju i promovirati korištenje neformalnog učenja kao uspješnog alata mirovne edukacije na specifičnom geografskom području Brodsko-posavske županije. 

Nakon provedenog treninga „Most mira“, od početka kolovoza do kraja listopada su provedene radionice „Zajedno za mir“ s ukupno 95 sudionika. Radionice su provedene u našoj i partnerskim organizacijama te u četiri srednje škole s područja Brodsko-posavske županije.  Sudionici radionica su se upoznali što je sukob, kako ga rješavati na nenasilan način u svrhu promicanja tolerancije i smanjenja nasilja. Kroz neformalne metode učenja sudionici su razvili samopoštovanje, komunikacijske vještine te vještine timskog rada.  

U našoj organizaciji radionice su održane 11. i 14 kolovoza na kojima je sudjelovalo 13 mladih osoba. Na radionicama su sudionici, osim teorijskog dijela, napravili ljudske skulpture koje su predstavljale mir i kulturu mir. Osim toga, kroz metodu Prošetaj u njihovim cipelama sudionici su povećali svijest o marginaliziranim skupinama, diskriminaciji i nenasilnom rješavanju problema. Na kraju radionice proveli smo vrednovanje radionica te su sudionici ocijenili provedbu visokom ocjenom 4.89 od 5. Nakon radionice sudionici su dobili potvrde o sudjelovanju te je organizirano kratko druženje. 

U partnerskoj organizaciji “Udruga Starci 2001” radionica je održana 20. kolovoza. Na radionici je sudjelovalo 12 mladih osoba koji su, nakon naučenih definicija i tema iz mirovnog obrazovanja, u grupama izradili ljudsku skulpturu koja predstavlja mir te su osmislili skeč na temu sukoba. Radionica je ocijenjena ocjenom 4.55 od 5. Nakon radionice sudionici su dobili potvrde o sudjelovanju. 

U Centru za socijalnu skrb u Novoj Gradiški, kao partnerskoj organizaciji, radionica je održana 20. listopada na kojoj je sudjelovalo 7 mladih osoba. Radionica je ocijenjena ocjenom 4.56 od 5 te su sudionici dobili potvrde o sudjelovanju.

 

 

Nakon radionica u partnerskim organizacijama održane su radionice u srednjim školama. Uslijed pandemije bolesti COVID-19, te posljedičnih pravila kojih se obrazovne institucije moraju pridržavati, bili smo primorani izmijeniti metodologiju rada tako da izbjegnemo fizički kontakt i kretanje učenika po učionici; stoga su radionice prilagođene na način da su učenici individualno izradili svoje simbole mira i analizirali sukobe metodom drvo.

15. listopada je održana prva radionica u Ekonomsko-birotehničkoj školi u Slavonskom Brodu na kojoj je sudjelovalo 16 učenika. U Industrijsko-obrtničkoj školi u Novoj Gradiški radionica je održana 20. listopada, a na njoj je sudjelovalo 15 učenika. Iduća radionica je održana u Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi u Novoj Gradiški na kojoj je sudjelovalo 20 učenika. Posljednja radionica je održana u Industrijsko-obrtničkoj školi u Slavonskom Brodu, a na njoj je sudjelovalo 15 učenika.

Nakon provedenih evaluacija vidljivo je da su sudionici zadovoljni provedenim radionicama te su izrazili želju za još ovakvih i sličnih radionica, naročito dok se nalazimo u periodu povećanja radikalizacije mladih; te neizvjesnosti uzrokovane pandemijom COVID-a koja sa sobom nosi teškoće u održavanju mentalnog zdravlja mladih čime dolazi do porasta međuvršnjačkog nasilja.

Sve radionice i sadržaji su besplatni, a u narednom period održat ćemo radionice Forum teatra te predavanje Mapiranje nasilja. Ovim putem pozivamo sve mlade da prate našu web stranicuFacebook stranicu udruge te Facebook stranicu projekta i uključe se u aktivnosti projekta kao sudionici i volonteri!