Udruga Studio B

Udruga Studio B od veljače 2020. do kraja siječnja 2021. provodi projekt pod nazivom “Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica”. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu”, Prioritetno područje P.4. Mladi u ruralnim sredinama. Projekt se provodi u partnerstvu s Općinom Vrbje.

Istraživanje o stupnju aktivnog sudjelovanja mladih u našoj lokalnoj zajednici, ispitivanje njihovih potreba, te otkrivanje što ih motivira za ostanak u zajednici provedeno je kao sastavni dio projekta s ciljem stvaranja referentnog okvira za razvoj budućih projekata; razvoj daljnjih aktivnosti koje bi bile sustavno organizirane i financirane od lokalne samouprave, ali i gospodarskih subjekata koji djeluju na našem području, kao i za razvoj lokalnog programa za mlade. Na taj način utjecaj projekta proširit će se izvan ciljane skupine jer će omogućiti uključivanje svih pripadnika zajednice, njihovo povezivanje i dugoročno djelovanje kroz građanske inicijative, volontiranje i društveno korisni rad općenito. Jedan od važnih dugoročnih ciljeva kojega se nadamo ostvariti ovim pilot projektom je u partnerstvu s Općinom izraditi Lokalni program za mlade te ustrojiti Savjet za mlade pri Općini.

U istraživanju je sudjelovalo 100 ispitanika. Od toga 52 žene te 48 muškaraca. Prosječna dob muških ispitanika je 22,06 godina dok je prosječna dob ispitanica 21,37 godina.

Ispitanike smo podijelili u 3 skupine s obzirom na dob te imamo 40 ispitanika u dobi od 15 do 19 godina, 27 ispitanika u dobi od 20 do 24 godine i 33 ispitanika u dobi od 25 do 30 godina. Sličan omjer je dobiven i kad smo analizirali odvojeno muškarce i žene.

Rezultati istraživanja su se pokazali jako zanimljivima, te vam ovdje donosimo cijelu brošuru kako biste je mogli preuzeti i koristiti ove rezultate u planiranju svojih aktivnosti.