SvakiPojedinacČiniRazliku

„Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“

„Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“

Udruga Studio B u svibnju je započela provedbu još jednog projekta unutar Erasmus+ Programa. Projekt je odobrila Agencija za mobilnost i programe Europske Unije. Riječ je o projektu unutar Ključne akcije 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja; stručnom osposobljavanju pod nazivom „Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“. Projekt će trajati 8 mjeseci.

Projekt je razvijen u suradnji s nekoliko međunarodnih partnera, kako sljedi: Youth for exchange and understanding s Cipra, EO Sharp Minds iz Grčke, EUROSUD iz Italije, Zavod Burja iz Slovenije, Ticket2Europe iz Španjolske, Udruženje Svetlost iz Srbije i Novosadska ženska inicijativa iz Srbije.

Projektni konzorcij identificirao je teme rodne teorije i rodno uvjetovanog nasilja kao ključna pitanja za mlade danas u zajednicama uključenim u ovaj prijedlog. Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, poznata kao Istanbulska Konvencija, polarizira javnost u nekoliko zemalja uključenih u ovaj projekt, te brojne organizacije krajnje desnice, povezane s crkvenim krugovima, je optužuju za širenje takozvane „rodne ideologije”. Korištenjem društvenih medija i Interneta općenito taj stav se širi među mladima (kao najvećim korisnicima novih medija), što stvara zbunjenost kod njih jer nisu u stanju kritički procijeniti proturječne informacije koje im se pružaju. S druge strane, rodna teorija nije dovoljno obrađena u programima formalnog obrazovanja, te se nebinarne mlade osobe suočavaju s problemom nerazumijevanja od strane svojih vršnjaka, društvene isključenosti, a ponekad i (rodno uvjetovanog) verbalnog/fizičkog nasilja.

Treningom „Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo” težimo raskrinkati mitove vezane uz rodnu teoriju, istovremeno adresirajući pitanja rodno uvjetovanog nasilja i rodne diskriminacije. Trening će rezultirati kreiranjem i implementacijom društvene kampanje koja će biti provedena u sklopu projekta. Sudionici će samostalno kreirati sve materijale potrebne za provedbu kampanje, osmisliti njen tijek te javni performans koji ćemo održati u centru grada.

Dugotrajni utjecaj projekta vidimo upravo u osnaživanju sudionika sa znanjima, vještinama i stavovima koji proizlaze iz društvene i građanske kompetencije koji će ih učiniti ambasadorima za promicanje rodne ravnopravnosti i uključivosti u svojim zajednicama.