Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Projekt je proveden u razdoblju od 06.07.2021. do 06.07.2023.  Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.760.640,00 kuna sa stopostotnim financiranjem kroz Poziv “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%).

Svrha projekta bila je raditi s mladim osobama 15 do 29 godina starosti u NEET statusu (osobe koje se ne nalaze niti u sustavu obrazovanja, niti na tržištu rada, niti se osposobljavaju) na području Brodsko-posavske županije. Projekt je težio promjeni statusa tih mladih osoba kroz sustavan i kvalitetan rad kako bi se omogućilo njihovo uključivanje u tržište rada i/ili obrazovni sustav.

Ciljna skupina projekta bile su mlade osobe u dobi između 15 i 29 godina koje se nalaze u NEET statusu na području Brodsko-posavske županije. Ove su osobe izvan zaposlenja, obrazovanja i osposobljavanja te se smatraju neaktivnima. Posebna pažnja bila je posvećena mladim ženama, mladima s invaliditetom te mladima koji žive u ruralnim sredinama.

Opći cilj projekta bio je identificirati 15 mladih osoba na području BPŽ-a (Nova Gradiška, Vrbje, Staro Petrovo Selo i okolne općine) koje pripadaju skupini NEET osoba, te ih obrazovati i ojačati za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Projekt je proveden u partnerstvu s HZZ-om – Područnim uredom Slavonski Brod, Općinom Vrbje, Općinom Staro Petrovo Selo, Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Udrugom za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“.

Specifični ciljevi projekta bili su:

  1. Identifikacija i odabir 15 mladih osoba u NEET statusu;
  2. Pružanje tailor-made (prilagođenih) aktivnosti;
  3. Osiguravanje pristupa i podrške osobama s invaliditetom;
  4. Uključivanje mladih osoba u NEET statusu u programe osposobljavanja;
  5. Pružanje individualne podrške korisnicima_icama;
  6. Osnaživanje 4 korisnika_ice za uključivanje na tržište rada;
  7. Osiguravanje vidljivosti projektnih aktivnosti i Poziva „Pronađi me“.

Ukupno gledano, može se reći da je projekt izrazito troškovno učinkovit jer je ukupan obuhvat korisnika_ica bio vrlo visok u odnosu na ukupan trošak projekta.

Mobilni tim je uspostavio neposredan odnos s korisnicima_icama u mjestima njihova okupljanja, te obuhvatio ukupno 183 osobe, od čega se njih 24 uključilo u projektne aktivnosti. Od tih 24, njih 15 je završilo verificirane programe osposobljavanja, čime je projektni cilj ispunjen u potpunosti. Nadalje, ukupno 7 korisnika_ica se neposredno po prestanku sudjelovanja zaposlilo, od čega 1 osoba s invaliditetom.

Iz navedenog je vidljivo kako su predviđeni projektni rezultati nadmašeni, obzirom da je broj obuhvaćenih direktnih korisnika_ica veći za 9 korisnika_ica, a uspješno se zaposlilo troje više od planiranog!

Detaljno evaluacijsko izvješće pogledajte na navedenom linku Evaluacijsko izvješće „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada, UP.01.2.0.04.0021“