Udruga Studio B

Program Erasmus+ najveći je program Europske unije iz područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Prvi projekti pokrenuti su 2014. godine, a Program je bio otvoren do 2020. godine. Nakon uspješnih rezultata i zadovoljnih mladih, tijela Europske unije odlučila su ne samo produžiti Program od 2021. do 2027. godine, nego i udvostručiti budžet. Tako u sve projekte u ovom razdoblju Europska unija ulaže 26,2 milijardi eura. U ovom razdoblju, kako se ističe na službenim stranicama Europske komisije, programi imaju snažni fokus na socijalnu inkluziju, zelene i digitalne tranzicije i promociju uključivanja mladih u demokratizaciju.

Cilj programa je potaknuti osobni i profesionalni razvoj građana Europske unije, povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost  te time doprinijeti rastu i održivom razvoju, društvenoj koheziji te jačanju europskoga identiteta.

Novi Erasmus+ nastojat će biti još inkluzivniji, podržati zelenu i digitalnu tranziciju i pružati podršku većoj otpornosti sustava obrazovanja i osposobljavanja u slučaju pandemije.

Novi program nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, naukovanje i razmjenu osoblja u svim područjima obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta. Namijenjen je učenicima, studentima, polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih, mladima, osobama koje rade s mladima i sportskim trenerima. Pruža kvalifikacije i vještine potrebne za konstruktivno sudjelovanje u demokratskom društvu, međukulturno razumijevanje i uspješan prelazak na tržište rada.

Jedan od načina uključivanja u Erasmus + projekte je preko raznih udruga i organizacija. Tako i naša udruga provodi i sudjeluje u Erasmus + projektima i dosada smo kao prijavitelj proveli 3 Erasmus + projekta, a uključeni smo u mnoga međunarodna partnerstva i suradnje.

Prvi odobreni projekt koji smo proveli bila je razmjena mladih pod nazivom „Čekaj da razmislim“. Razmjena se održala u Novoj Gradiški od 08.03. do 17.03.2018. gdje je ukupno 36 mladih iz Litve, Slovenije, Španjolske, Turske i Poljske kroz metode neformalnog učenja radilo na podizanju svijesti o važnosti kritičkog mišljenja u današnjem društvu. Mladi su aktivno sudjelovali u radionicama s temama poput komunikacije, kulture, kreativnosti, rješavanja problema i razrješavanja sukoba kroz metode igranja uloga, grupni rad, improvizaciju, debatu; te na taj način, razvili kompetencije kritičkog mišljenja, druge najvažnije vještine na tržištu rada sljedećeg desetljeća.

Nakon tog projekta održana je razmjena mladih pod nazivom „Health+ talks“. Projekt su razvili mladi iz naše organizacije u suradnji s nekoliko međunarodnih partnera iz Danske, Švedske, Litve, Španjolske i Grčke. Projektne aktivnosti su se odvijale u Novoj Gradiški od 27.10 do 04.11.2018.  kada je 36 mladih kroz metode neformalnog učenja radilo na osvješćivanju o važnosti mentalnog zdravlja kao aspektu sveukupnog zdravlja. Kroz osam dana mladi su međusobno organizirali radionice na kojima su prezentirali situaciju u njihovim lokalnim zajednicama po pitanju mentalnog zdravlja i o razini podrške koja postoji za mlade koji se susreću s poteškoćama.

U malo izazovnijim uvjetima za vrijeme trajanja pandemije Covida-19 prošle godine održan je trening „Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“. Projektne aktivnosti započele su 1. lipnja, a sudionici_e iz Hrvatske, Cipra, Grčke, Italije, Srbije i Španjolske su do 9. lipnja radili na temama rodne teorije i rodno uvjetovanog nasilja kroz neformalne metode učenja; istraživanje dobrih praksi rodnih javnih politika i ispitivanje i dijeljenje situacija vezanih uz rodno uvjetovano nasilje i rodnu ravnopravnost u zemljama iz kojih dolaze. Treningom smo osnažili osobe aktivne u radu s mladima i pružili im niz kompetencija potrebnih za razumijevanje rodne teorije, te adresiranje problema rodno uvjetovanog nasilja.

Razne su teme koje možete obuhvatiti Erasmus + projektom, i kroz njih adresirati probleme i pokušati pronaći rješenja u međunarodnom okruženju. Samim time postajete prepoznatljiviji u svojoj lokalnoj zajednici, a nakon toga i u međunarodnom okruženju. U samim počecima provedba ovakvih projekata našoj je organizaciji donijela djelomičnu financijsku stabilnost, a kroz mnoga međunarodna partnerstva stekli smo vidljivost na europskoj razini, te kreirali pozitivne promjene u raznim lokalnim zajednicama.

Koje su dobrobiti za mlade sudjelovanjem u ovakvim projektima?

Osim upoznavanja nove kulture, jezika i običaja, mladi razvojem svojih socijalnih vještina, obogaćenim jezičnim kompetencijama te jačim samopouzdanjem pri zapošljavanju imaju bolji pristup tržištu rada kako u domaćem okruženju, tako i u inozemstvu. Otvaraju im se novi horizonti, razvijaju važne životne vještine, ključne kompetencije, a ovisno o tematici projekta i mogućnost učenja i stjecanja iskustava iz specifičnih područja, sve u motivirajućem pozitivnom internacionalnom okruženju mladih iz raznih zemalja kroz neformalno učenje.

Sudjelovanjem na ovakvim projektima potičete osobni razvoj i unaprjeđenje osobnih i socijalnih vještina. Aktivnim sudjelovanjem ćete usvojiti organizacijske vještine, vještine snalaženja u novim i nepoznatim situacijama, samopouzdanje i inicijativa, toleranciju,  prezentacijske vještine, aktivno slušanje i poboljšati znanje stranih jezika.

Erasmus+ projekti doprinose povećanju zapošljivosti mladih, jer razvijaju takozvane vještine zapošljivosti, jačaju mlade za njihov ulazak na tržište rada, a i samim navođenjem i opisom projekata na kojima su sudjelovali u svojim životopisima, mlade se osobe odmah istaknu u odnosu na druge kandidate koji takva iskustva nemaju iza sebe.

Prednost je što su svi troškovi sudjelovanja pokriveni iz sredstava EU, što upravo mladima koji su s manje mogućnosti i ne bi si mogli priuštiti iskustvo putovanja i sudjelovanja u projektima mobilnosti i izvan granica Hrvatske, daje priliku uključivanja i sudjelovanja.

Pruža vam se prilika otkriti i unaprijediti vlastite potencijale te aktivno sudjelovati unutar svojih zajednica i postati pokretačima pozitivnih promjena.

Nerijetko kad se vratite s ovakvih projekata dođete do spoznaje čime biste se voljeli baviti u budućnosti i kojim smjerom krenuti jer je grupa mladih utjecala na promjenu vaših stavova, ideja, razmišljanja i gledate u budućnost u malo drugačijem svjetlu.

Vrijedilo bi pokušati, zar ne?! 😊

Autorica: Magdalena Poljac