SvakiPojedinacČiniRazliku

Događaonica

Događaonica

Ovaj tjedan možete uživati u kazališnim predstavama, filmskim projekcijama i biker susretima.
U našoj organizaciji se održava aktivnost “Chillaona” – klub za djecu i mlade te klub za mlade “Sunčana strana ulice”.