Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od početka ove godine provodi projekt pod nazivom „Digitalna transformacija inkluzivnog Youth Work-a“, u partnerstvu s organizacijama Youth Power iz Austrije, Njemačke i Švedske. Projekt je odobren od strane Agencije za mobilnost i programe EU, u sklopu Ključne akcije 2 Suradnička partnerstva, unutar Erasmus+ programa. Isti će trajati do 31.12.2024. godine.

Nakon što smo krajem siječnja održali Kick-off sastanak projektnih partnera u Berlinu, nastavili smo s provedbom aktivnosti Izrada nacrta strategije za digitalnu transformaciju na lokalnoj razini. U sklopu te aktivnosti, a kako bismo dobili što temeljitiju analizu potreba i trenutačnog stanja, proveli smo jedan strukturirani dijalog s mladima koristeći metodu fokus grupe, te smo kreirali i objavili dva Google upitnika, jedan za organizacije civilnog društva koje rade s mladima iz ruralnih zajednica na području cijele Slavonije, te drugi, namijenjen mladima s područja Brodsko-posavske županije.

Fokus grupa je obuhvatila 18 mladih (4 muških osoba i 14 ženskih osoba), od kojih je 9 bilo u dobi od 15-18 godina, 6 u dobi od 19-25 godina i 3 u dobi od 26-30 godina. Cilj fokus grupe bio je istražiti razinu digitalne pismenosti među mladima i njihovu spremnost na sudjelovanje u aktivnostima povezanim s digitalnim alatima.

Mladi su se izjasnili kako su upoznati s pojmom digitalnih alata, a među njima su naveli Microsoft Teams, Office, Yammer, Zoom, Google Forms, Canva, Kahoot, Prezi, IZZI (CD koji dolazi uz knjige), Moodle, Bubble.us za izradu digitalnih mapa, Google Classroom, Duolingo, Quizlet, MindMaster, Scratch i druge.

Kao zaključak iz odgovora sudionika_ica jasno je da postoji velika važnost digitalne pismenosti i korištenja digitalnih alata u radu s mladima. Međutim, postoje mnogi izazovi i prepreke u ruralnim područjima, poput lošije internet mreže, nedostatka infrastrukture i obrazovnih resursa te jezičnih i kulturoloških prepreka.

Kako bi se poboljšala digitalna pismenost i korištenje digitalnih alata, potrebna je odgovarajuća obuka i podrška. Radionice digitalne pismenosti, kao i korištenje besplatnog wi-fi-ja, mogu biti od velike pomoći. Također, fizički prostor za edukaciju, čuvanje djece i prevoditeljske usluge mogu biti korisni za mlade sudionike.

Trenutno smo u procesu analize rezultata upitnika i izrade nacrta strategije. Također, naši projektni partneri su proveli istovjetnu analizu potreba i u fazi su izrade nacrta njihovih strategija.

Nadalje, projektni tim naše organizacije u lipnju će sudjelovati na aktivnosti pod nazivom „EduLab-razvoj strategije za digitalnu transformaciju youth worka“ koja će se održati u Austriji, a gdje će se okupiti svi partneri projekta s ciljem finaliziranja svih lokalnih strategija. Taj radni sastanak ćemo iskoristiti i kao priliku da učinkovito i konstruktivno raspravimo o dosadašnjem napretku, kao i o sljedećim koracima u provedbi projekta. Osim toga, sudjelovanje na ovom sastanku predstavlja i izvrsnu priliku za izgradnju i jačanje naših partnerskih odnosa te za razmjenu iskustava i znanja među projektnim partnerima. #Stay tuned