Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B završila je provedbu projekta “Šareni centar zajednice” koji je započeo 1. listopada 2022. godine, a trajao je do 31. srpnja 2023. godine. Projekt je podržala Zaklada “Hrvatska za djecu”.

Cilj ovog projekta bio je doprinijeti razvoju lokalne zajednice kroz aktivnosti usmjerene prema najmlađim članovima, osiguravajući jednake mogućnosti za djecu i mlade iz nerazvijenih područja. Kroz provođenje različitih aktivnosti, projekt je promovirao osobna prava djece i podržavao obrazovne i rekreacijske sadržaje koji su od vitalnog značaja za rast i razvoj djece i mladih. Posebna pažnja je bila posvećena izjednačavanju mogućnosti djece i mladih koji žive u nerazvijenim područjima.

Kroz projekt su provedene sljedeće aktivnosti:

  1. „Chillaona“ – Klub za djecu i mlade: Klub je bio osmišljen s ciljem pružanja kvalitetnih aktivnosti za mlade kako bi im se omogućio sveobuhvatan i kvalitetan razvoj te kvalitetno provođenje slobodnog vremena putem različitih radionica koje su zadovoljile interese djece i mladih i podržale njihov osobni i društveni razvoj. Klub za djecu i mlade bio je otvoren djeci do 16 godina, te mladima od 16 do 29 godina iz naselja Bodovaljci, te ostalih naselja s područja općine Vrbje. Ovom smo aktivnosti ukupno obuhvatili 23 djece i 15 mladih osobe.
  2. Jednodnevni izlet u “Geo Info centar Voćin” i Aquapark Shhhuma: Kroz ovu aktivnost obuhvatili smo 20 sudionika/ica do 18 godina starosti, uglavnom nižeg socio-ekonomskog statusa s područja naše općine s ciljem pružanja prilike za interaktivno učenje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom praznika, što je doprinijelo sprječavanju destruktivnih i devijantnih ponašanja kod djece i mladih. Polaznici i polaznice su bili izrazito oduševljeni 5D kino projekcijom u Geo info centru koja nas je vratila u prošlost naše planete, skroz do Velikog praska, ali i učenjem o povijesti i bogatstvu Papuka, kao i popodnevnim uživanjem na veličkim bazenima, a povratne informacije kako sudionika_ica, tako i njihovih roditelja, govore kako je bilo izuzetno korisno organizirati ovu aktivnost.
  3. “Razvoj kompetencija”: U sklopu projekta održali smo edukativnu radionicu u područnim školama na području općine Vrbje s djecom od 1. do 4. razreda (Bodovaljci, Vrbje, Sičice, Dolina i Mačkovac). Aktivnost se provodila od veljače do lipnja 2023. godine, a tijekom pripremnih aktivnosti projekta zatražene su i dobivene suglasnosti nadležnih osnovnih škola za provedbu ove aktivnosti. Tijekom radionice koristili smo metodu „Na ovaj ili onaj način“. Cilj ove aktivnosti bilo je razvijanje komunikacijskih vještina i vokabulara sudionika_ica. Ovom aktivnošću djeca su proširila i svoje znanje, kreativno izražavanje te poboljšali timski rad. Ukupno smo obuhvatili 44 sudionika/ica.
  4. Aktivnost „Gasim i ja“ – U sklopu ove aktivnosti održali smo radionice o vatrogastvu po područnim školama na području cijele općine koje su se provele od veljače do lipnja 2023. godine. Radionice su se sastojale od kratkog predavanja o vatrogastvu i djelovanju DVD-a te koristi u lokalnoj zajednici,  nakon čega smo proveli pokaznu vježbu evakuacije kako bi stekli bolju sliku i predodžbu o aktivnostima društva. Cilj ovih radionica bio je educirati djecu o važnosti vatrogastva, djelovanju DVD-a (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) i njihovoj ulozi u lokalnoj zajednici. Osim toga, kroz predavanje i pokaznu vježbu evakuacije, djeca su stekla bolju sliku o aktivnostima vatrogasnih društava i kako postupiti u slučaju opasnosti.

 

Tijekom provedbe aktivnosti, slijedili smo opća načela neformalnog učenja, prilagođavajući program provedbe prema potrebama korisnika. Participativni pristup bio je ključna metoda koja je omogućila korisnicima aktivnosti da aktivno sudjeluju u svim koracima projekta. Također, koristili smo iskustveno učenje kao održiv alat u neformalnom obrazovanju, što je omogućilo sudionicima stjecanje iskustva, znanja i vještina te ih osnažilo kako bi doprinijeli njihovom osobnom razvoju.

Također, promovirali smo volonterski angažman i poticali mlade na društveni angažman kroz sudjelovanje u volonterskim aktivnostima. U projektu je ukupno sudjelovalo 9 volontera i volonterki koji su zajedno odradili 50 volonterskih sati.

Vrednovanje svake aktivnosti, kao i završna evaluacija na kraju projekta, pokazalo je kako su ciljevi i očekivani ishodi ispunjeni u potpunosti. Projektom je obuhvaćeno ukupno 78 jedinstvenih korisnika_ica s područja općine Vrbje, od čega 58 djece do 16 godina, te 20 mladih od 16 do 29 godina, čime je premašen projektom planiran broj korisnika.

Kroz provedbu projekta ostvarena je suradnja s područnim školama na području općine, odnosno OŠ „Vladimir Nazor“ Adžamovci, OŠ „Mato Lovrak“ i OŠ „Ljudevit Gaj“ Nova Gradiška na čemu im ovim putem zahvaljujemo. Također zahvaljujemo članovima i članicama DVD-a Bodovaljci, Vrbje, Sičice i Dolina koji su se volonterski uključili u provedbu aktivnosti „Gasim i ja“.

Također, ostvarena je suradnja s Općinom Vrbje, a provedbom ovog projekta opremili smo prostor Društvenog centra Bodovaljci različitim sadržajima za djecu i mlade, čime smo doprinijeli izjednačavanju njihovih mogućnosti.

Projekt “Šareni centar zajednice” je rezultirao razvijanjem inkluzivnog i poticajnog okruženja za najmlađe članove lokalne zajednice, kako bi im se osigurala jednaka prava i mogućnosti za razvoj, unapređenje znanja, vještina i interesa te stvaranje zdravog i poticajnog okruženja za njihov napredak. Također, stvoren je siguran prostor (u fizičkom i metafizičkom smislu) u kojem su djeca i mladi iz ruralnog područja razvijali svoje potencijale i aktivno doprinosili društvenom razvoju zajednice, te je povećana socijalna kohezija u zajednici.