Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B je 1. listopada započela provedbu novog projekta pod nazivom “Šareni centar zajednice“. Projekt sufinancira Zaklada “Hrvatska za djecu”, a njegova će provedba trajati 10 mjeseci, do 31.07.2023. godine.

Ovim ćemo projektom doprinijeti razvoju lokalne zajednice kroz rad s našim najmlađim članovima, pružajući doprinos osiguravanju jednakih mogućnosti za djecu i mlade iz nerazvijenih područja. Aktivnosti projekta će doprinijeti promicanju osobnih prava djece te podupiranju obrazovnih i rekreacijskih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. Projekt teži izjednačavanju mogućnosti djece i mladih koji žive u nerazvijenim područjima.

Primarni ciljevi projekta su:
🔴 Promicanje aktivnog sudjelovanja djece i mladih;
🟡 Povećanje kvalitete života djece;
🟠 Promicanje osobnog razvoja.

Prva aktivnost koja će se provoditi jest Chillaona“ – Klub za djecu i mlade. Klub će biti otvoren od 1. studenog 2022. do 30. srpnja 2023. u prostoru Društvenog centra Bodovaljci. Klub je namijenjen osmišljavanju i realiziranju radionica od interesa mladih za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, njihov sveobuhvatan i kvalitetan razvoj. Projektom je predviđena provedba kreativnih radionica, filmskih večeri, dana društvenih igara, edukativnih i informatičkih radionica, radionica glume, pjevanja i recitacije, sportskih aktivnosti; te ostalih aktivnosti sukladno potrebama samih korisnika. Klub za djecu i mlade otvoren je djeci do 16 godina, te mladima od 16 do 29 godina iz naselja Bodovaljci, te ostalih naselja s područje općine Vrbje. Ovim putem pozivamo sve koji se žele volonterski uključiti u organizaciju aktivnosti Kluba da nam se jave putem web stranice, Facebook stranice ili nas posjete u Klubu. Cilj Kluba je osnaživanje mladih za uključivanje kao korisnika, volontera ali i kao izvoditelja programa, te omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Druga aktivnost je jednodnevni izlet u „Geo info centar“ Voćin s geološkim, biološkim i kulturno-povijesnim postavom; te Aquapark Shhhuma s raznim sadržajima. Kroz ovu aktivnost obuhvatit ćemo 20 sudionika_ica do 18 godina starosti, nižeg ekonomskog statusa. Ovi su korisnici uslijed slabijeg imovinskog statusa uskraćeni za mogućnost interaktivnog učenja, te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena tijekom praznika, što često dovodi do destruktivnih i devijantnih ponašanja kod djece i mladih. Aktivnost će se provesti u lipnju 2023. godine, a poziv za sudionike_ice ćemo objaviti pravovremeno putem naših društvenih mreža. Napominjemo kako će sudjelovanje za djecu biti apsolutno besplatno, te će biti osiguran prijevoz, obrok, ulaznice te svi potrebni materijali.

Provedba projekta uključit će i aktivnost “Razvoj kompetencija” – radionice u područnim školama na području općine Vrbje s djecom od 1. do 4. r. (Bodovaljci, Vrbje, Sičice, Dolina i Mačkovac). Aktivnost će se provoditi od veljače do lipnja 2023. godine, a tijekom pripremnih aktivnosti projekta zatražene su i dobivene suglasnosti nadležnih osnovnih škola za provedbu ove aktivnosti.

Još jedna aktivnost je “Gasim i ja” – radionice o vatrogastvu po područnim školama na području cijele općine koje će se provesti od veljače do lipnja 2023. godine. Radionice će se sastojati od kratkog predavanja o vatrogastvu i djelovanju DVD-a te koristi u lokalnoj zajednici, a pozvat ćemo djecu na uključenje u vatrogastvo te iznijeti važnost njihovog djelovanja i potrebe u tom sektoru, nakon čega ćemo provesti pokaznu vježbu evakuacije kako bi stekle bolju sliku i predodžbu o aktivnostima društva. Radionice će se provesti u suradnji s DVD-ovima s područja općine (Bodovaljci, Vrbje, Sičice i Dolina), što će rezultirati razvojem solidarnosti i spremnosti na zajednički angažman za dobrobit zajednice kod korisnika.

Tijekom provedbe aktivnosti slijedit ćemo opća načela neformalnog učenja, te je program provedbe usklađen s potrebama korisnika. Participativni pristup je ključna metoda koja će korisnicima svih aktivnosti omogućiti da aktivno sudjeluju u svakom koraku našeg projekta. Također, koristit ćemo iskustveno učenje kao održiv alat u neformalnom obrazovanju koji će sudionicima omogućiti stjecanje iskustva, znanja i vještina te ih osnažiti kako bi doprinijeli njihovom razvoju

Kroz projektne aktivnosti djeca i mladi će imati priliku naučiti kako se kreativno izraziti, ojačati svoje intelektualne kapacitete, ostvariti svoje potencijale i usmjeriti energiju u razvijanje pozitivnih oblika ponašanja. Također razvijat ćemo volonterstvo i poticati mlade na društveni angažman kroz volontersko uključivanje.