Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B od početka 2023. godine provodi projekt „Digitalna transformacija inkluzivnog Youth Worka, 2022-2-HR01-KA220-YOU-000096214“. Projekt sufinancira Europska unija kroz Erasmus+ program, Ključnu aktivnost 2 Suradnička partnerstva, a odobren je na pozivu Agencije za mobilnost i programe EU.

Ovaj dokument predstavlja strategiju digitalne transformacije rada s mladima na lokalnoj razini koja je izrađena u sklopu provedbe projekta. U svijetu u kojem digitalna tehnologija igra sve važniju ulogu u svim aspektima života, ključno je da organizacije civilnog društva koje rade s mladima prepoznaju i iskoriste prednosti digitalnih alata kako bi unaprijedile svoje aktivnosti, dostupnost i učinkovitost.

Cilj ove strategije je pružiti smjernice organizacijama civilnog društva koje žele prilagoditi svoj rad i iskoristiti potencijal digitalnih alata u radu s mladima. Kroz primjenu digitalnih tehnologija, organizacije će moći poboljšati neformalno obrazovanje, komunikaciju s mladima, dostupnost resursa i unaprijediti način na koji rade s mladima.

Ovaj dokument pruža pregled trenutnog stanja korištenja digitalnih alata u radu s mladima na lokalnoj razini, identificira izazove i prepreke te nudi smjernice za unaprjeđenje digitalne pismenosti među mladima i organizacijama civilnog društva. Također, strategija obuhvaća plan implementacije digitalnih alata, podršku i obuku za učinkovito korištenje digitalnih alata te načine praćenja napretka i evaluacije učinkovitosti primjene digitalne transformacije.

Kroz digitalnu transformaciju, organizacije civilnog društva će biti u mogućnosti pružiti mladima inovativne i prilagođene oblike podrške, otvoriti nove mogućnosti učenja i angažmana te doprinijeti njihovom razvoju i uspjehu. Digitalni alati omogućit će bolju komunikaciju, suradnju i pristup informacijama, stvarajući dinamično okruženje za mlade. Implementacija ove strategije će biti ključni korak u osnaživanju organizacija civilnog društva i pružanju kvalitetnih i relevantnih usluga mladima u digitalnom dobu.

Ova je Strategija rezultat suradnje, stručnosti i predanosti partnerskog konzorcija u ostvarivanju zajedničkog cilja – pružanja potpore i poticaja svim relevantnim dionicima na lokalnoj razini za uspješno provođenje procesa digitalne transformacije.

Strategiju možete preuzeti ovdje.