Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Od početka srpnja Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ provodi projekt „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“ koji je odobren na pozivu „Pronađi me – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu“.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.760.640,00 kuna sa stopostotnim financiranjem. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%). Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Slavonski Brod, Općinom Vrbje, Općinom Staro Petrovo Selo, Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Udrugom za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“.

U studenom je održana šesta po redu edukacija – Osobni branding koju je održao Domagoj Morić, magistar komunikologije.

Korisnici_ice su bili_le izrazito zainteresirani za temu, međusobno su aktivno komunicirali, a shvatili su važnost teme osobnog brandinga u svakodnevnom, ali i profesionalnom životu.  U sklopu edukacije, sudionici_ice su naučili_ile što je osobni branding, kako ga izgraditi, koji su alati za izradu, korištenje na društvenim mrežama te davanej izjava u javnosti i komunikacijske vještine.
Isto tako, provedena je simulacija intervjua za posao koje je uspješni alat osobnog brandinga.

Nakon provedene evaluacije edukacije Osobni branding vidljivo je da su sudionici_ice edukaciju ocijenili odličnom 4.95 od 5. Organizacija edukacije, kvaliteta sadržaja (izbor tema), vremenski raspored edukacije i kvaliteta komunikacije između sudionika i edukatora je ocijenjeno čistom peticom. Također, sudionici izdvajaju da će im simulacija intervjua za posao pomoći u budućem položaju na tržištu radu.