SvakiPojedinacČiniRazliku

“Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada” – održane dvije neformalne edukacije

“Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada” – održane dvije neformalne edukacije

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” od početka srpnja 2021. godine provodi projekt „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“ koji je odobren na pozivu „Pronađi me – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.760.640,00 kuna sa stopostotnim financiranjem. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%). Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Slavonski Brod, Općinom Vrbje, Općinom Staro Petrovo Selo, Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Udrugom za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“.

U svibnju su održane dvije neformalne edukacije „Digitalni trening“ i „Razvoj informatičkih vještina“.

Na „Digitalnom treningu“ sudionici_ice su se upoznali s osnovama Microsoft Office programa Word. Nakon toga su sudionici_ici dobili_le samostalni zadatak – kreiranje oglednog životopisa koristeći obrađene tehnike i metode. Nakon toga, sudionici_ice su se upoznali s osnovama Microsoft Office programa PowerPointa. Nakon toga su sudionci_ice izradile samostalan zadatak – kreiranje PowerPoint prezentacije na slobodnu temu. Na kraju edukacije provedena je evaluacija iz koje je vidljivo da je ukupna ocjena edukacije 4.93 od 5! Čistom peticom su ocijenjeni organizacija, kvaliteta sadržaja, metode rada, vremenski raspored, angažman edukatora te kvaliteta komunikacije između sudionika i edukatora.

 

Neformalna eduacija „Razvoj informatičkih vještina“ je održana 11. svibanja. . Sudionici_ice su se upoznali s osnovama obrade fotografija: preuzimanje fotografija s interneta uz obraćanje pažnje na autorska prava, rezanje fotografija, manipulacija fotografijom te izvoz uređenih fotografija. Nakon toga je uslijedio samostalni zadatak – obrada fotografija po slobodnom izboru te izvoz u formatu za objavu na društvenim mrežama. U drugom dijelu edukacije, sudionici_ice su se upoznali s dodavanjem vizualnih elemenata na obrađene fotografije te vođenje društvene mreže Instagram uz kreiranje rasporeda objava, osmišljavanje poruka te primjeri dobre prakse. Posljednji samostalni zadatak je bio obrada fotografije i priprema za objavu na društvenim mrežama. Tema fotografija je bila poziv na edukacije i događaje. Provedena evaluacije je pokazala da su sudionice edukacije ocijenile izvrsnom 4.91 od 5! Kao najvažnije informacije koje su upamtili na edukaciji sudionici_ice izdvajaju obradu fotografija, izrada plakata i poziva te sigurno preuzimanje fotografija.