SvakiPojedinacČiniRazliku

SAVLADAJ PREPREKE: OSNAŽI SE I OSTVARI NA TRŽIŠTU RADA – održana prva neformalna edukacija

SAVLADAJ PREPREKE: OSNAŽI SE I OSTVARI NA TRŽIŠTU RADA – održana prva neformalna edukacija

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od 6. srpnja 2021. godine provodi projekt „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“ koji je odobren na pozivu „Pronađi me – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu“.

Cilj projekta je identificirati 15 mladih osoba na području Brodsko-posavske županije (Nova Gradiška, Vrbje, Staro Petrovo Selo i okolne općine) koje pripadaju skupini NEET osoba, te ih obrazovati i ojačati za aktivno sudjelovanje.

Sudionike projekta smo tražili putem javnog poziva, te kroz terenski rad našeg mobilnog tima – street youth workerice i youth workerice. Ubrzo smo popunili prvu grupu te je održana prva neformalna edukacija mekih vještina pod nazivom Razvoj društvenih kompetencija koju je održao Krunoslav Pecarić. Nakon što su se sudionici upoznali koristeći Vennove dijagrame edukator je sudionicima pojasnio osnove komunikacije, osvijestio da je dobra komunikacija pretpostavka dobrih međuljudskih odnosa te im je naglasio da je vještina komunikacije pretpostavka i nužna sastavnica vještine medijacije.

Potom je edukator objasnio sudionicima koje su komunikacijske vještine, a nakon teorijskog dijela neverbalne komunikacije, sudionici su u manjim grupama osmislili i održali dvominutni skeč koristeći samo neverbalnu komunikaciju. Sudionici su putem skeča razvili vještine timskog rada i komunikacijske vještine, te stekli bolje razumijevanje i prepoznavanje neverbalne komunikacije.

Posljednja aktivnost je bila metoda „Koje sam pleme?“  putem koje su sudionici osvijestili važnost komunikacije, upoznali se s raznim stilovima komunikacije te kako se komunikacija prilagođava u odnosu na različite kontekste i uvjete. Grupa se podijelila u četiri podgrupe te su dobili kartice s ulogama. Svaka podgrupa je imala različiti pozdrav i način komunikacije.

Nakon toga je uslijedio ručak i evaluacija edukacije. Sudionici su edukaciju ocijenili izvrsnom, s ukupnom ocjenom 4.7 od 5. Kao najvažnije informacije koje su upamtili na edukaciji sudionici su izdvojili načine i pravila dobre komunikacije te ističu da su im se svidjele vježbe skeča i metoda „Koje sam pleme?“.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.760.640,00 kuna sa stopostotnim financiranjem. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%). Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Slavonski Brod, Općinom Vrbje, Općinom Staro Petrovo Selo, Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Udrugom za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“.