Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od srpnja provodi projekt „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“ koji je odobren na pozivu „Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu“.

Cilj projekta je identificirati 15 mladih osoba na području Brodsko-posavske županije (Nova Gradiška, Vrbje, Staro Petrovo Selo i okolne općine) koje pripadaju skupini NEET osoba, te ih obrazovati i ojačati za aktivno sudjelovanje. Projekt će trajati do srpnja 2023. godine.

Nakon što je u srpnju održana prva neformalna edukacija mekih vještina „Razvoj društvenih kompetencija“, u kolovozu je održana druga edukacija – „Izrada akcijskog plana potrage za poslom“. Ciljevi edukacije su bili: promisliti i definirati vlastite kompetencije potrebne za uključivanje u tržište rada; predstaviti proces traženja posla, te oblike zapošljavanja i samo-zapošljavanja te prepoznati vlastite potrebe i potrebe tržišta.

Edukatorica Maja Katinić Vidović je predstavila trenutno stanje na tržištu rada. Sudionici su rješavali nekoliko testova o osobnostima, vještinama i radnim vrijednostima te su kroz simulaciju umrežavanja naučili kako tražiti posao u neformalnom okruženju. Sudionicima je predstavljen proces traženja posla u moderno doba, te što mogu očekivati prilikom prijave. Poseban naglasak je stavljen na važnost umrežavanja.

Ukupna ocjena edukacije je 4.96 od 5! Sudionici su čistom peticom ocijenili organizaciju edukacije, kvalitetu sadržaja (izbor tema) edukacije, metode rada, angažman edukatora, kvalitetu komunikacije među sudionicima te kvalitetu komunikacije između sudionika i edukatora.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.760.640,00 kuna sa stopostotnim financiranjem.