Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Početkom siječnja ove godine Udruga Studio B započela je provedbu projekta pod nazivom „RU:TOPIA – ZAJEDNICA PO MJERI MLADIH II“, jednogodišnjeg projekta koji teži osiguravanju uvjeta koji će omogućiti mladima s područja općine Vrbje ispunjavanje svojih punih potencijala i podizanje njihove kvalitete života, a koji zajednički provode Udruga Studio B i Općina Vrbje.

Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu” u iznosu od 15.926,74 €, u sklopu P4. Mladi u ruralnim sredinama. Ciljana skupina projekta je 80 mladih iz općine Vrbje koji pripadaju sljedećim podgrupama (opća populacija, NEET, srednjoškolci, mlade majke, mladi s ekonomskim i društvenim preprekama) te 15 roditelja s područja općine Vrbje.

Opći cilj projekta je osigurati uvjete koji će omogućiti mladima iz ruralnih sredina ispunjavanje svojih punih potencijala, te podizanje njihove kvalitete života.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Uspostaviti sustavno, kontinuirano i pravovremeno informiranje i savjetovanje mladih iz ruralnog područja o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici.
2. Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društvu – kroz razvijanje građanskih kompetencija mladih motivirat ćemo ih za aktivno uključivanje i poduzimanje inicijativa u radu OCD-a, te povećati njihovu političku pismenost.
3. Pružiti siguran i inkluzivan fizički prostor mladima za razvijanje njihovih potencijala, te im omogućiti podršku u realizaciji i osmišljavanju aktivnosti mladih za mlade, pružiti mentorstvo, znanje i vođenje mladima kako realizirati ideje kroz provedbu aktivnosti kluba za mlade.
4. Osigurati provedbu aktivnosti za mlade iz područja kulture i kreativnosti – provedbom aktivnosti „Ritam mladih“ – koncerta povodom Međunarodnog dana mladih omogućit ćemo mladima iz ruralne sredine, koji su u ovom pogledu deprivirani u odnosu na svoje vršnjake iz urbanih sredina, ispunjavanje njihovih potreba za kulturno – zabavnim društvenim događanjima, te njihovim aktivnim uključivanjem u organizaciju aktivnosti pružiti im priliku za volontiranje i stjecanje različitih vještina.
5. Promicati mentalno zdravlje i dobrobit mladih – ovaj cilj ostvarit ćemo provedbom nekoliko aktivnosti – besplatnim psihološkim savjetovalištem „Aj’ na kavu u centar“, kampanjom „Šutnja nije zlato“; te radionicama razvoja roditeljskih kompetencija „Sve što ti nisu rekli“.
6. Doprinijeti sprječavanju iseljavanja mladih iz ruralnih područja – produbljeno partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave te sveobuhvatna provedba projekta doprinijet će zadovoljavanju potreba mladih na našem području što će ih motivirati na ostanak u svojoj zajednici.

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:
1.Informativka“: informiranje i savjetovanje mladih o mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja, zapošljavanja, relevantnim javnim politikama i institucijama za mlade.
2. „Demos, kratos i ja“: predavanja i radionice koje će koristiti neformalne i interaktivne metode u svrhu obrazovanja za angažman mladih u demokratskom društvu i razvoj građanskih kompetencija.
3. „Sunčana strana ulice“: klub za mlade osmišljen kao prostor za slobodnu razmjenu ideja i organizaciju aktivnosti slobodnog vremena – filmskih i glazbenih večeri, igranja društvenih igara, kreativnih radionica, informatičkih radionica, radionica razvoja komunikacijskih vještina, sportskih aktivnosti itd.
4. „Ritam mladih“: u sklopu ovog projekta planiramo održati koncert. Koncertom želimo promicati alternativne glazbene izričaje i usvajanje drugačijeg glazbenog identiteta, te ponuditi mladima sadržaj bitno drugačiji od onog dostupnog u kafićima i klubovima.
5. Besplatno psihološko savjetovalište „Aj; na kavu u centar“: Besplatno psihološko savjetovalište održavat će se jednom mjesečno u prostoru nositelja projekta, te u ostalim naseljima na području općine Vrbje naizmjenično, kako bi svi mladi, neovisno o geografskoj prepreci s kojom se susreću, mogli dobiti stručnu pomoć i podršku, savjete kako riješiti probleme s kojima se suočavaju i priliku za razgovor o osjetljivim temama.
Aktivnosti će se provoditi u prostoru Društvenog centra Bodovaljci, te u društvenim domovima na području naše općine. Također, za dio aktivnosti koje će se provoditi u Društvenom centru u Bodovaljcima smo osigurali i prijevoz sudionika_ica iz Mačkovca, Doline i Sičica.
Ovim putem pozivamo sve mlade da prate našu web stranicu udrugeFacebook stranicu udruge te Facebook stranicu projekta i uključe se u aktivnosti projekta kao sudionici i volonteri!