Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Prvog siječnja 2023. godine Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ započela je provedbu jednogodišnjeg projekta pod nazivom “RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih II”, koji je podržan od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Opći cilj ovog projekta bio je osnaživanje mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života.  Tijekom ovog razdoblja provedbe projekta, realizirane su brojne aktivnosti s ciljem ostvarivanja općeg cilja, odnosno osnaživanja mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života

U sklopu projekta održane su sljedeće aktivnosti:

  • „Informativka“ – aktivnost se kontinuirano provodila od početka provedbe projekta putem dva načina: neformalnim susretima (individualnim informiranjem) i predavanjima. Individualna informiranja održavala su se kako u prostorijama naše Udruge, tako i putem društvenih mreža, pružajući priliku mladima iz ruralnih područja da sudjeluju i dobiju potrebne informacije. Korisnici i korisnice imali su priliku dobiti relevantne i pravovremene informacije o obrazovnim mogućnostima, stručnom usavršavanju, osposobljavanju, zapošljavanju u lokalnoj zajednici te relevantnim javnim politikama i institucijama za mlade. Održali smo i ukupno 4 predavanja koja su obuhvatila teme samozapošljavanja, umjetne inteligencije u kontekstu obrazovanja, zapošljavanja te javnih politika i institucija namijenjenih mladima. Ukupno je 50 korisnika i korisnica različitih društvenih skupina, uključujući opću populaciju, srednjoškolce, NEET mlade, mlade roditelje i druge, bilo informirano putem ove aktivnosti. Kroz ovu aktivnost, mladi su stekli bolje razumijevanje vlastitih potencijala i mogućnosti, te su bili motivirani aktivno se uključiti u traženje prilika za obrazovanje i zapošljavanje. Također u sklopu aktivnosti izradili smo i podstranicu informativke na kojoj se mladi kojima je potrebna pomoć mogu prijaviti i napisati problem i pitanje koje imaju vezano za posao, samozapošljavanje, informiranje i drugo.
  • „Demos, kratos i ja“ – U sklopu ove aktivnosti održana su dva interaktivna predavanja i tri radionice s ciljem obrazovanja mladih o angažmanu u demokratskom društvu i razvoju građanskih kompetencija. Ukupno je 15 mladih sudionika i sudionica steklo temeljno razumijevanje demokratskih vrijednosti i principa. Tijekom predavanja i radionica, sudionicima su pruženi savjeti o načinima aktivnog sudjelovanja u društvu te poticanju vlastitih inicijativa. Koristeći neformalne metode učenja poput igre uloga, izrade kolaža, world cafea te rada u manjim grupama, postignuta je interakcija i razmjena ideja među sudionicima. Ova dinamična aktivnost pružila je mladima znanja i vještine potrebne za aktivno sudjelovanje u demokratskom procesu, istovremeno potičući njihovu angažiranost i razumijevanje važnosti građanskog sudjelovanja u oblikovanju društva.
  • Klub za mlade „Sunčana strana ulice“ – ova aktivnost kontinuirano se provodila od početka trajanja projekta. Klub je bio zamišljen kao prostor slobodne razmjene ideja te organizacije raznovrsnih aktivnosti, uključujući filmske i glazbene večeri, društvene igre, kreativne radionice, radionice razvoja komunikacijskih vještina i sportske aktivnosti. Mladima je omogućeno aktivno sudjelovanje u planiranju i organizaciji aktivnosti. Tijekom provedbe ove aktivnosti postigli smo ukupno sudjelovanje od 42 mlade osobe. Aktivnost se provodila na volonterskoj osnovi, pružajući mladima priliku da sudjeluju u organizaciji i izvođenju aktivnosti te ih potičući na volontiranje i aktivan doprinos zajednici.  U provedbu projekta bilo se uključilo 6 volontera koji su u sklopu kluba organizirali filmske večeri, te večeri društvenih igara. Također smo održali nekoliko radionica pod nazivom „Moć mojih misli“, „Tko sam ja, a tko si ti?“ i „Kad si out“ te su na taj način mladi poboljšali vještine aktivnog slušanja, izražavanja, upravljanja emocijama i vještine rada u timu. Ovaj pristup dodatno je poticao timski duh među mladima te jačao njihov osjećaj pripadnosti i odgovornosti prema zajedničkom prostoru za druženje i razvoju različitih vještina
  • Koncert „Ritam mladih“ – U sklopu ovog projekta organizirali smo besplatan koncert povodom Međunarodnog dana mladih u Vrbju. Na koncertu su nastupili izvođači mladog rock sastava “Jutene vreće” iz susjedne općine, te umjetnici Šajeta i Mladen Burnać. Odabirom ovih izvođača promicali smo alternativne glazbene izričaje i poticali prihvaćanje raznolikosti glazbenog identiteta. Želimo napomenuti da je ideja za održavanjem koncerta proizašla iz same mlade populacije. Sudjelovanjem u organizaciji koncerta 16 mladih osoba unaprijedilo je svoje vještine timskog rada, vještine upravljanja zajednicom i suradnje među vršnjacima. Ovim koncertom smo stvorili osjećaj pripadnosti zajednici te mladima omogućili da osjete podršku u ispunjavanju njihovih želja i potreba. Pružanjem kvalitetnog kulturnog sadržaja potaknuli smo i njihov individualni razvoj. U samu provedbu koncerta uključilo se i 14 volontera i volonterki koji su sudjelovali i pomagali u organizaciji koncerta.
  • Besplatno psihološko savjetovalište „Aj’ na kavu u centar“ – ova aktivnost redovito se održavala jednom mjesečno u prostoru Društvenog centra Bodovaljci. Mladima je tijekom ovih savjetovanja pružena stručna pomoć, podrška te savjeti za rješavanje njihovih problema, stvarajući siguran prostor za otvoreni razgovor o osjetljivim temama. Savjetovalište je bilo dostupno svim mladima s područja općine Vrbje, pružajući im potpunu anonimnost kako bi se osjećali slobodnima dijeliti svoje izazove i potražiti pomoć. Ukupno je 15 mladih osoba koristilo uslugu savjetovanja, a aktivnost je pozitivno utjecala na poboljšanje mentalnog zdravlja i dobrobiti mladih.
  • „Sve što ti nisu rekli“ – radionice razvoja roditeljskih kompetencija –  organizirane su 3 radionice s ciljem unaprjeđenja roditeljskih kompetencija. Prva radionica je bila usmjerena na stjecanje vještina asertivne komunikacije, druga na razvijanje i prenošenje vještina te preuzimanja odgovornosti, dok je treća bila posvećena učenju o sigurnom korištenju interneta. Ove aktivnosti su bile prilagođene dvjema ciljnim skupinama – prva grupa obuhvaćala je mlade roditelje do 30 godina starosti, dok je druga bila namijenjena roditeljima mladih osoba u dobi od 15 do 20 godina. 16 roditelja je steklo znanje o prenošenju vještina preuzimanja odgovornosti i naučilo kako poticati i osigurati sigurno korištenje interneta među mladima.
  • „Šutnja nije zlato“ – edukativna društvena kampanja – Održane su dvije radionice, pri čemu su sudionici kroz interaktivne metode stekli znanje o društvenoj kampanji i promicanju mentalnog zdravlja i dobrobiti. Na drugoj radionici, 11 mladih osoba je aktivno sudjelovalo u izradi potrebnih materijala za provedbu kampanje, uključujući fotografije, videozapise i letke. Tijekom ove aktivnosti, sudionici su stekli ključna znanja i vještine vezane uz provođenje društvene kampanje, kao i vještine digitalnog marketinga. Letke koje su mladi izradili smo podijelili učenicama i učenicima Elektro tehničke škole Nova Gradiška s kojom smo ostvarili i suradnju. Provedbom kampanje došli smo do skupina mladih koje nisu obuhvaćene projektnim aktivnostima, proširujući utjecaj na širu društvenu zajednicu. Ova aktivnost nije samo pridonijela podizanju svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, već je i osnažila mlade sudionike, omogućujući im da primijene stečena znanja u praksi te da aktivno doprinesu širenju korisnih informacija unutar svoje zajednice.

Projektom smo postigli iznimne rezultate, a posebno ističemo uključivanje većeg broja korisnika od onog predviđenog projektnom prijavom. Ukupno je projektom obuhvaćeno 87 izravnih korisnika i korisnica, a planirano je 80. Također planirano je i 20 volontera i volonterki, a obuhvaćeno 27 koji su ukupno odradili 234 volonterska sata. Projekt je pružio značajan doprinos unaprjeđenju aktivnosti u ovom pasivnom geografskom području, povećavajući socijalnu uključenost i unaprijeđujući položaj i mogućnosti mladih. Isto tako, projekt je omogućio mladima da postanu aktivni članovi zajednice te da planiraju i ostvaruju svoju budućnost na ovom području.

Želimo se zahvaliti svim članovima projektnog tima, sudionicima i sudionicama te volonterima i volonterkama koji su omogućili izvrsnu provedbu projekta i nadmašivanje planiranih rezultata

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)