Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka siječnja provodi projekt „RU:TOPIA –zajednica po mjeri mladih II“. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu”. Partner u provedbi projekta je Općina Vrbje. Projekt će trajati do 31. prosinca 2023.

U sklopu projekta tijekom veljače i ožujka je provedena aktivnost”Demos, kratos i ja” u svrhu obrazovanja za angažman mladih u demokratskom društvu i razvoj građanskih kompetencija. Kroz dva interaktivna predavanja na temu demokracije i političkog sustava, te savjeta mladih i tri radionice koje su obuhvatile teme aktivne participacije, civilnog društva i građanstva, korištenjem neformalnih metoda učenja kao što su world cafe, igra uloga i izrada kolaža u manjim grupama, sudionici_ice su dobili priliku raspravljati o tome što je za njih aktivno građanstvo i zašto je ono bitno.

Kroz provedbu ove aktivnosti 20 mladih sudionika_ica steklo je znanja o demokraciji, demokratskim političkim procesima, strukturi političkog sustava, te aktivnoj participaciji i razvilo svoje socijalne i građanske vještine. Mladi su također osvijestili vlastiti potencijal kako se uključiti u društvo, te usvojili građanske vrijednosti: međusobno razumijevanje, uvažavanje i toleranciju.

Provedena evaluacija pokazala nam je kako su korisnici_ice bili izuzetno zadovoljni provedbom ove aktivnosti, a ocijenili su je visokom ocjenom 4,68 od 5.! Čistom peticom su ocijenjene izvoditeljice aktivnosti, ukupni dojam o aktivnosti te logički aspekt aktivnosti. Kao najvažnije ishode učenja, sudionici_ice izdvajaju aktivnu participaciju, strukturu političkog sustava i aktivno građanstvo.

Vjerujemo kako smo provedbom ove aktivnosti zainteresirali mlade za snažnije uključivanje u društveni i politički život zajednice s naglaskom na praćenje i uključivanje u rad Savjeta mladih kao jednog od oblika aktivne participacije mladih u društvu.