Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B početkom siječnja započela je provedbu još jednog projekta pod nazivom “RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih 3”, koji teži postizanju društvenog napretka u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih na području ruralnih sredina Brodsko-posavske županije, s naglaskom na općinu Vrbje. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu u iznosu od 18.000,00 €, u sklopu P3. Mladi u ruralnim sredinama. Ukupna vrijednost projekta je 23.748,00 €. Projekt se provodi u partnerstvu s Općinom Vrbje i Brodsko-posavskom županijom.

Ciljane skupine ovog projekta su 70 mladih iz općine Vrbje koji pripadaju sljedećim podgrupama (opća populacija, NEET, srednjoškolci, mlade majke, mladi s ekonomskim i obrazovnim preprekama) te 200 mladih s područja Brodsko – posavske županije u dobi od 15 do 30 godina, koji žive u ruralnim sredinama, a koje ćemo obuhvatiti kroz provedbu aktivnosti „Ruralni razgovori – istraživanjem o potrebama i problemima mladih iz ruralnih sredina Brodsko – posavske županije“.

Specifični ciljevi projekta su:

-Pružiti sustavno, kontinuirano i pravovremeno informiranje i savjetovanje mladima iz ruralnog područja o zapošljavanju i stručnom usavršavanju te programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici;

-Organizirati edukativne aktivnosti za (ne)zaposlene mlade s ciljem razvoja njihovih mekih vještina;

-Provesti dubinsko istraživanje o problemima i potrebama mladih koji žive u ruralnim sredinama na području Brodsko-posavske županije – ova će aktivnosti s jedne strane osnažiti mlade iz ruralnih sredina i omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje te osjećaj da se njihov glas čuje, dok će s druge strane osigurati iznošenje realnih, mjerljivih i konkretnih potreba i problema koji će predstavljati temelj za buduću izradu regionalne javne politike usmjerene mladima;

-Pružiti siguran i inkluzivan fizički prostor mladima za razvijanje njihovih potencijala uz promicanje načela održivog razvoja kroz provedbu aktivnosti kluba za mlade;

-Osigurati provedbu aktivnosti za mlade iz područja kulture i kreativnosti – provedbom aktivnosti „Ritam mladih 3“ – koncerta povodom Međunarodnog dana mladih omogućit ćemo mladima iz ruralne sredine, koji su u ovom pogledu deprivirani u odnosu na svoje vršnjake iz urbanih sredina, ispunjavanje njihovih potreba za kulturno – zabavnim društvenim događanjima, te njihovim aktivnim uključivanjem u organizaciju aktivnosti pružiti im priliku za volontiranje i stjecanje različitih vještina;

-Promicati mentalno zdravlje i dobrobit mladih;

-Doprinijeti sprječavanju iseljavanja mladih iz ruralnih područja – produbljeno partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave, uspostavljeno partnerstvo s jedinicom područne (regionalne) samouprave, te sveobuhvatna provedba projekta doprinijet će zadovoljavanju potreba mladih na našem području što će ih motivirati na ostanak u svojoj zajednici.

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

1. „Informativka“ – informiranje o mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja, zapošljavanja, relevantnim javnim politikama i institucijama za mlade.

2. „Ruralni razgovori“ – istraživanje o potrebama i problemima mladih iz ruralnih sredina Brodsko-posavske županije koje će poslužiti kao temelj za izradu buduće regionalne javne politike usmjerene mladima.

3. „Ritam mladih 3“- koncert povodom Međunarodnog dana mladih koji će se održati 23. kolovoza 2024. u Vrbju.

4. „Besplatno psihološko savjetovalište „Aj’ na kavu u centar“ – održavat će se jednom mjesečno u prostoru Društvenog centra Bodovaljci, s osiguranim besplatnim prijevozom za mlade iz drugih naselja općine, kako bi svi mladi, neovisno o geografskoj prepreci s kojom se susreću, mogli dobiti stručnu pomoć i podršku, savjete kako riješiti probleme s kojima se suočavaju i priliku za razgovor o osjetljivim temama

5. „Ruralna tvornica vještina“ – kroz neformalne metode obrazovanja i participativni pristup korisnike_ice će se upoznati sa tzv. mekim vještinama koje su tražene na tržištu rada; putem posebno osmišljenih upitnika sudionici će identificirati vlastite vještine i osvijestiti vlastite kompetencije, naučiti kako napisati životopis i molbu za posao; te kako koristeći dostupne mjere potpore HZZ-a pokrenuti vlastiti posao s ciljem aktivacije poduzetničke inicijative kod korisnika i omogućavanja razvijanja poslovnih prilika u ruralnoj zajednici.

6. „Sunčana strana ulice“ – klub je osmišljen kao prostor za slobodnu razmjenu ideja i organizaciju aktivnosti slobodnog vremena – filmskih i glazbenih večeri, igranja društvenih igara, kreativnih radionica, informatičkih radionica, radionica razvoja komunikacijskih vještina, sportskih aktivnosti itd.

Aktivnosti će se uglavnom provoditi u prostoru Društvenog centra Bodovaljci, a osigurali smo prijevoz sudionika_ica iz ostalih naselja općine.

Partnerstvo s Općinom Vrbje kroz prethodna tri projekta tek je jedan od koraka koji naša Udruga i Općina poduzimaju od 2019. godine u smjeru izjednačavanja mogućnosti mladih iz ruralnog područja i osiguravanja njihovog ostanka i opstanka u lokalnoj zajednici. Snažnim javno-civilnim partnerstvom s Općinom došli smo do uspostavljanja Društvenog Centra Bodovaljci, kao pilot primjera dobre prakse na području naše županije. Upravo je otvorenje ovog Centra bilo prilika da se Brodsko-posavska županija, dublje upozna s radom naše udruge, naročito u području rada s mladima, što je dovelo do proširivanja partnerstva i na Županiju. Premda na području BPŽ djeluje nekoliko udruga usmjerenih na rad s mladima, dosad nije provedeno nijedno istraživanje potreba i problema mladih iz ruralnih sredina naše županije, uslijed kompleksnosti ovog zadatka, te nedostatka značajnih ljudskih, operativnih i financijskih resursa potrebnih za provedbu takvog istraživanja; stoga ćemo kroz provedbu ovog projekta postaviti temelje budućeg regionalnog programa za mlade, na što smo izuzetno ponosni!

Vjerujemo kako međusektorskom suradnjom partnerskog konzorcija možemo postići visok nivo sinergijskog djelovanja koji će rezultirati ostvarenjem postavljenih ciljeva te povećanjem socijalne kohezije u zajednici. Ovim putem pozivamo sve mlade da prate našu web stranicu udruge, Facebook stranicu Udruge te Facebook stranicu projekta i uključe se u aktivnosti projekta kao sudionici i volonteri!