Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B početkom siječnja započela je provedbu još jednog projekta nazivom “RU:TOPIA – RAZVOJ ZAJEDNICE PO MJERI MLADIH”, jednogodišnji projekt usmjeren osnaživanju mladih iz ruralnog područja i podizanju kvalitete njihova života koji provode Udruga Studio B i Općina Vrbje. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu”. Partner u provedbi projekta je Općina Vrbje. Projekt će trajati do 31. prosinca 2022. Ciljana skupina projekta je 100 mladih iz općine Vrbje koji pripadaju nekoliko podgrupa (opća populacija, NEET, srednjoškolci, mlade majke, mladi s ekonomskim i društvenim preprekama).

Opći cilj projekta je osnaživanje mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života.

Specifični ciljevi:

 1. Podići razinu informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici;
 2. Informirati i osvijestiti pripadnike ciljne skupine o mogućnosti sudjelovanja u kreiranju lokalnih javnih politika i osnažiti ih u svrhu aktivnog sudjelovanja – osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u procesu kreiranja javnih politika omogućit će mladima iz ruralne sredine da se njihov glas „čuje“ s jedne strane, te iznošenje realnih, mjerljivih i konkretnih potreba i problema;
 3. Uključiti mlade u provedbu volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici;
 4. Ojačati međusektorsku suradnju u razvoju i provedbi projekata za mlade – kroz ovaj projekt ojačat ćemo već uspostavljenu suradnju civilnog i javnog sektora kroz partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave. Na ovaj način postižemo sinergijsko djelovanje u razvoju socijalnog kapitala zajednice;
 5. Kreirati lokalnu javnu politiku usmjerenu mladima – partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave će kroz razmjenu iskustva i specifičnih znanja i vještina, te slijedeći principe strukturiranog dijaloga, omogućiti kreiranje kvalitetne javne politike usmjerene mladima koja će biti utemeljena na dokazima i stvarnim potrebama.
 6. Doprinijeti sprječavanju iseljavanja mladih iz ruralnih područja – sveobuhvatna provedba projekta doprinijet će zadovoljavanju potreba mladih na našem području što će ih motivirati na ostanak u svojoj zajednici.

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

 1. „Informativka“ – informiranje o mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja, zapošljavanja, relevantnim javnim politikama i institucijama za mlade.
 2. Osnaži sebe – osnaži druge“ – kroz radionice i predavanja neformalne edukacije informirati i osvijestit ćemo pripadnike ciljne skupine o mogućnosti sudjelovanja u kreiranju lokalnih javnih politika i osnažiti ih u svrhu aktivnog sudjelovanja.
 3. „Glas mladih“- Ovom ćemo aktivnošću osigurati upravo sudjelovanje mladih u procesu izrade lokalne javne politike usmjerene ovoj ciljnoj skupini.
 4. „Općina po mjeri mladih“ – Aktivnost izrade Akcijskog plana za mlade Općine Vrbje „Općina po mjeri mladih“ kroz procese analize i formuliranja podataka prikupljenih kroz strukturirani dijalog s mladima, provedbu minimalno dvije fokus grupe s relevantnim dionicima (stručnjacima iz sustava obrazovanja, socijalne skrbi, predstavnicima OCD-a s područja općine Vrbje, predstavnicima Općinskog Vijeća i izvršne vlasti itd.); polustrukturirani intervjui s relevantnim dionicima, online upitnik.
 5. „RU:TOPIA“ – dvodnevni poduzetnički trening kroz koji će koristiti kombinirane metode predavanja i neformalne metode obrazovanja mladi će razviti znanja i vještine potrebne za poticanje samoodrživosti sela (poticanje seoskog turizma, bavljenja poljoprivredom, otvaranja starih zanata i sl.)
 6. „Sunčana strana ulice“ – klub za mlade osmišljen kao prostor za slobodnu razmjenu ideja i organizaciju aktivnosti slobodnog vremena – filmskih i glazbenih večeri, igranja društvenih igara, kreativnih radionica, informatičkih radionica itd.

Ovim putem pozivamo sve mlade da prate našu web stranicu udruge,  Facebook stranicu udruge te Facebook stranicu projekta i uključe se u aktivnosti projekta kao sudionici i volonteri!