Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka siječnja provodi projekt „RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih“. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu”. Partner u provedbi projekta je Općina Vrbje. Projekt će trajati do 31. prosinca 2022. Ciljana skupina projekta je 100 mladih iz općine Vrbje koji pripadaju nekoliko podgrupa (opća populacija, NEET, srednjoškolci, mlade majke, mladi s ekonomskim i društvenim preprekama).

U sklopu projektu provedena je aktivnost “Osnaži sebe, osnaži druge” tijekom koje su sudionici naučili o mogućnosti sudjelovanja u kreiranju lokalnih javnih politika i osnaženi su u svrhu aktivnog sudjelovanja. Kroz neformalne metode obrazovanja i participativni pristup korisnici su upoznati sa procesom strukturiranog dijaloga koji se koristi u kreiranju javnih politika, procesom EU dijaloga za mlade, izradom SWOT analize, postavljanjem SMART ciljeva te radom s mladima na lokalnoj razini itd.

Nakon provedene evaluacije aktivnosti “Osnaži sebe, osnaži druge” vidljivo je da su je sudionici_ice ocijenili 4.88 od 5! Čistom peticom je ocijenjena organizacija aktivnosti, ukupan dojam o radionici, izvedba tima, atmosfera grupe. Kao najvažnije ishode učenja, sudionici_ice izdvajaju SWOT i SMART analizu, strukturirani dijalog, mogućnost utjecanja na poboljšanje života mladih i uključenje u rad udruge.