Udruga Studio B

U sklopu našeg projekta ovaj su tjedan održane dvije fokus grupe kroz aktivnost #OpćinaPoMjeriMladih. Na prvoj fokus grupi sudjelovali su stručnjaci_stručnjakinje iz područja rada s mladima, socijalna radnica, klinička psihologinja i pedagoginja iz OŠ koje su iznijeli_e svoje viđenje potreba i problema mladih kroz različite teme; od zapošljavanja preko učenja i mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina do mentalnog zdravlja i dobrobiti. Kvalitetna rasprava rezultirala je opširnim preporukama stručnjaka na ove teme.
Druga fokus grupa održana je sa članicama i članovima Općinskog vijeća Općine Vrbje, načelnikom i zaposlenicom Općine, kojima su prezentirani kumulativni izvještaji dosadašnjih aktivnosti – od strukturiranih dijaloga s mladima u 6 naselja općine, preko rezultata upitnika do izvještaja s fokus grupe održane sa stručnjacima. Donositelji odluka su dali feedback na dosadašnje rezultate, naročito naglašavajući koje to potrebe jesu, odnosno mogu biti, u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, te su na temelju predstavljenih rezultata predložili strateške ciljeve, mjere i indikatore koji će biti sastavni dio prvog Akcijskog plana za mlade Općine Vrbje . U nastavku projekta slijedi nam analiza i kompiliranje prikupljenih informacija, te izrada strateškog dokumenta, koji će nakon savjetovanja biti usvojen na jednoj od narednih sjednica Općinskog vijeća, čime će mladi s područja Općine Vrbje dobiti prvu javnu politiku usmjerenu njima.