Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Pozivamo sve naše članice_ove do 30 godina, kao i sve one mlade koji prate ovu stranicu, da se jave na ovaj poziv ⬇️

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva mlade ispod 30 godina koji su završili fakultete društvenog ili humanističkog usmjerenja, a nezaposleni su ili rade izvan struke da se prijave na program Prakse u civilnom društvu. Program je dio projekta Social Innovators i cilja na mlade koji su zainteresirani baviti se važnim društvenim temama i primijeniti svoje znanje u praksi.

U 80 sati strukturiranog programa steći će iskustvo i osnovne vještine potrebne za rad u udrugama.
Program prakse u civilnom društvu uključuje:
📍 80 sati prakse u organizaciji civilnog društva koja odgovara interesu praktikanta
📍 Usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja
📍 Vodstvo stručnog i iskusnog mentora/mentorice
📍 Jasne povratne informacije o radu i pismo preporuke mentora nakon odrađene prakse, kao i potvrda o završenoj praksi
📍 Mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative

Mladi će se imati priliku specijalizirati u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva: vođenje projekata, administracija i financije, komunikacija i PR, zagovaranje/rad na programima te educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima).

Koji su kriteriji prijave?
Na program prakse u civilnom društvu mogu se prijaviti mladi zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 imaju do 30 godina
 završili su ili završavaju fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (preddiplomska ili diplomska razina studija)
 nisu zaposleni u struci (rade izvan područja za koje su se obrazovali)
 motivirani su steći iskustvo u civilnom društvu

Rok prijave za program prakse je 1. travnja (do kraja dana).

Prijavni obrazac.

Više informacija može se pronaći na stranicama Inicijative mladih za ljudska prava.

Social Innovators je financiran od strane Islanda, Norveške i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fond za zapošljavanje mladih.
Zajedno za zelenu, kompetitivnu i uključivu Europu.