Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo
U sklopu projekta Laboure HotSpot provodi se anketa Mladi i tržište rada. Anketa je namijenjena mladima (od 15 do 30 godina), a vrijeme potrebno za popunjavanje je do 5 minuta.
Kroz ovaj projekt izgradit će se transnacionalni i međusektorski radni kapaciteti nevladinih organizacija aktivnih u radu s mladima u području zapošljavanja tehnologija i praksi digitalnog sadržaja i novih pristupa učenju. Izradom platforme za e-učenje doprinijet će se digitalizaciji procesa učenja i omogućiti učenje na daljinu. Ostvarivanjem ciljeva projekta pridonijet će se ostvarenju ciljeva Erasmus + programa. Projektom je planirana izrada vodiča koji bi na jednom mjestu sistematizirao sve prepreke koje postoje u društvu i onemogućuju mladima pristup tržištu rada. Vodič bi sadržavao nove metode i pristupe za mlade radnike koji rade s mladima s manje mogućnosti. Projektom će se stvoriti digitalna platforma koja će omogućiti učenje na daljinu za sve dionike u području uključivanja mladih na tržište rada.
Projekt je financiran iz Erasmus+ Programa 2021-2027.
Anketa se nalazi na poveznici
https://docs.google.com/…/1-iZbzVU7sDjvBeDzt2s6vHC…/edit