Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B u veljači je započela provedbu projekta pod nazivom “Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica”. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu”, Prioritetno područje P.4. Mladi u ruralnim sredinama. Partner u provedbi projekta je Općina Vrbje. Projekt će trajati do 31. siječnja 2021.

Uvodna konferencija projekta održana je 3. ožujka u prostoru Udruge i na njoj su projekt predstavile voditeljica projekta Nikolina Jureković, koordinatorica projekta Valentina Stojaković i zamjenica načelnika Barbara Jurčević ispred Općine Vrbje.

Opći cilj projekta je osnaživanje mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života ; te osiguravanje jednakih mogućnosti za mlade iz ruralnog područja.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društvenom životu zajednice;
2. Pružiti prostor mladima za razvijanje njihovih potencijala, te im omogućiti podršku u realizaciji i osmišljavanju aktivnosti mladih za mlade, pružiti mentorstvo, znanje i vođenje mladima kako prenijeti vlastite ideje u realizirane akcije;
3. Pružiti mogućnost mladima za povećanje njihove zapošljivosti kroz kvalitetne edukativne sadržaje usmjerene razvijanju tzv. ključnih kompetencija (s naglaskom na IKT vještine i komunikacijske vještine); te sadržaje karijernog usmjeravanja;
4. Uključiti mlade u provedbu volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici;

5. Pružiti prostor mladima za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena kroz aktivnosti usmjerene sprječavanju devijatnog ponašanja;
6. Ostvariti međusektorsku suradnju u razvoju i provedbi projekata za mlade kroz ovaj projekt uspostavit ćemo suradnju civilnog i javnog sektora kroz partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave. Na ovaj način postižemo sinergijsko djelovanje u jačanju zajednice.
7. Doprinijeti sprječavanju iseljavanja mladih iz ruralnih područja sveobuhvatna provedba projekta doprinijet će zadovoljavanju potreba mladih na našem području što će ih motivirati na ostanak u svojoj zajednici.
8. Ostvarivanje inkluzivnog i održivog rasta zajednice kroz provedbu aktivnosti koji za cilj imaju veću participaciju mladih u društveno korisnim aktivnostima.

Ciljna skupina projekta jest 80 mladih s područja općine Vrbje, uključujući mlade s manje mogućnosti, s naglaskom na mlade slabijeg ekonomskog
statusa koji dolaze iz područja niske razvijenosti, te iz obitelji koje se suočavaju sa socio ekonomskim poteškoćama i mlade pripadnike nacionalnih i drugih manjina; mlade iz alternativne skrbi, te mlade s invaliditetom.

U okviru projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

1) „Što je tebi bitno?” Istraživanje o uzrocima (ne)sudjelovanja mladih u društvu i njihovim potrebama na području cijele općine Vrbje. Ovo će istraživanje poslužiti kao temelj za izradu budućih aktivnosti i projekata koji će biti utemeljeni na stvarnim potrebama; a sukladno planovima nositelja i partnera rezultati istraživanja bit će iskorišteni i u potencijalnoj izradi Lokalnog programa za mlade, kao javne politike usmjerene direktno ovoj skupini.

2) Komunikacijski trening – bit će održane 4 radionice za ukupno 15 sudionika. Prva radionica bit će održana već 21. ožujka, i ovim putem pozivamo sve mlade na prijavu za ovaj trening. Sudionici će steći meke vještine, metode i tehnike komunikacije i prezentacijske vještine kroz pohađanje komunikacijskog treninga

3) Karijerno usmjeravanje – bit će održano 5 radionica s ukupno 10 sudionika. Sudionici će povećati svoju zapošljivost kroz pohađanje ovih edukacija.

4) Radionice izrade prirodne kozmetike i upcyclinga – 2 radionice za 10 sudionika što će pridonijeti atraktivizaciji ruralnih krajeva s ciljem zadržavanja mladih u lokalnoj sredini.

5) IKT trening – bit će održano 5 radionica s ukupno 10 sudionika koji će razviti svoje informatičke vještine kroz trening koji će koristiti pristup vršnjačkog
učenja (mladi za mlade, razmjena znanja i vještina).

6) Pomoć u učenju – ukupno 10 volontera pružat će instrukcije djeci osnovnoškolskog uzrasta.

7) „Sunčana strana ulice“ – klub za mlade za ukupno 25 mladih koji će nekoliko puta mjesečno imati mogućnost korištenja prostora kluba za održavanje filmskih, glazbenih i večeri društvenih igara. Na taj način ispunit ćemo slobodno vrijeme mladih što će pridonijeti sprječavanju devijatnog ponašanja.

8)#ŽivimRuralnoMislimGlobalno – online društvena kampanja kojom ćemo doprijeti do skupina mladih neobuhvaćenih projektnim aktivnostima, te šire društvene zajednice. Kroz vršnjačko učenje i razmjenu iskustva šira će društvena zajednica biti upoznata s ovim projektom, njegovim ciljevima i rezultatima. Doprinijet će atraktivizaciji ruralnih krajeva s ciljem zadržavanja mladih u lokalnoj sredini.

Zamjenica načelnika općine Vrbje Barbara Jurčević naglasila je, među ostalim kako je Općina spremno prihvatila partnerstvo u ovom projektu i dodala: „Kada je Nikolina predložila načelniku i meni ovaj projekt mi smo to naravno prihvatili u Općini jer je Udruga Studio B do sada opravdala svoje postojanje kroz provedbu različitih projekata na dobrobit zajednice. Općina se naravno trudi podržati projekte posebno ovakve za mlade jer nam je cilj da oni i ostanu živjeti i raditi u našoj sredini. To potvrđujemo i povećanjem jednokratne pomoći iz općinskoga proračuna za novorođenčad; vrtić sufinanciramo ili financiramo ovisno o socio-ekonomskom stanju obitelji u iznosu od 1.000 kuna po djetetu. I prošle godine je općina financirala obrazovne materijale za osnovnoškolsku djecu, pa tako podržavamo i ovaj projekt za kojega vjerujemo da će potaći mlade u našoj ruralnoj sredini na različite pozitivne inicijative. Mladi su iskazali i potrebu rješavanja pitanja prijevoza iz naselja izvan središta općine što je ovim projektom i osigurano, kako bi mogli dolaziti na radionice u Bodovaljce u prostor Udruge Studio B. Želim ovim putem i pozvati mlade da sudjeluju u ovom projektu, da budu volonteri, a i sama ću biti involvirana u provedbu i to informatičkih radionica.”

Jedan od važnih dugoročnih ciljeva kojega se nadamo ostvariti ovim pilot projektom je u zajedništvu s Općinom izraditi Program za mlade te ustrojiti Savjet za mlade pri Općini. Naime Općina je već raspisivala Natječaje za ustroj Savjeta mladih, ali se na žalost nitko nije javljao. Vjerujemo kako ćemo kroz jednogodišnje aktivnosti, koliko traje ovaj projekt, osnažiti mlade, educirati ih i ohrabriti da se aktivno uključe u sve sfere života i rada u našoj maloj zajednici te da preuzmu odgovornost za vlastitu budućnost.