Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B je 5. ožujka održala redovnu godišnju Skupštinu na kojoj smo predstavili naš rad u prošloj godini, usvojili financijsko izvješće i plan aktivnosti za 2020. godinu. Skupština je održana u prostoru Udruge i na njoj smo okupili 11 redovnih članova_ica Udruge, članice korisnice te goste iz partnerskih organizacija – Udruge za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001”, DVD-a Bodovaljci, Udruge Belot klub Bodovaljci i Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška.

Na početku je predstavljen Godišnji izvještaj o radu za 2019. godinu, te pregled članstva, volontera i korisnika i financijsko izvješće za 2019. godinu. Prošla je godina bila iznimno uspješna za Udrugu Studio B u kojoj je rad Udruge podignut na viši nivo, te smo postali relevantni dionik civilnog društva u općini Vrbje, gdje je sjedište Udruge. U 2019. je godini Udruga otvorila ured u Bodovaljcima gdje se gotovo svakodnevno provode aktivnosti s članovima i korisnicima_icama Udruge. Također, prošle smo godine profesionalizirali naš rad kroz zapošljavanje projektnih koordinatora, te je u 2019. godini bilo zaposleno 7 osoba.

Udruga je u protekloj godini provela nekoliko različitih projekata i aktivnosti, od čega izdvajamo „Ženski aktivni razvojni Centar“, početak provedbe ESF projekta „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“,  Lokalne konzultacije Dijaloga EU s mladima; partnerske projekte „Most prema uspjehu“, „Manjinska mladinoteka“, , “Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, „Mladi u fokusu“, Erasmus+ TC „Cross-sectorial cooperation: Think globally act locally“ i Erasmus+ TC „EmBODY Leadership“. Predstavnici udruge sudjelovali su i na nekoliko treninga u organizaciji Hrvatske mreže za ruralni razvoj. Važno je istaknuti kako je Udruga Studio B u 2019. godini primljena u kandidatsko članstvo Mreže mladih Hrvatske. Također, krajem godine Izvršni odbor udruge izradio je i usvojio Stateški plan Udruge Studio B za trogodišnje razdoblje. Skupština je jednoglasno usvojila strateške i specifične ciljeve.

Nastavno na pregled rada Udruge u ovoj godini, možemo reći kako smo ostvarili zacrtane ciljeve i aktivnosti iz Plana rada za 2019. godinu u gotovo stopostotnoj mjeri. Ovim se putem zahvaljujemo svim našim donatorima, partnerima, medijima i našim članicama i članovima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće!

Udruga Studio B broji 37 članova_ica, od čega 29 ženskih i 8 muških. Redovnih članova je 12, dok je članova korisnika 25. Ostvaren je porast članova od Skupštine održane u veljači 2019. godine, kad smo imali 20 članova. U ovoj godini fokus će biti stavljen na porast broja članova korisnika. U prošloj smo godini imali 31 volontera, koji su zajedno odradili 595 volonterskih sati. Što se korisnika tiče u 2019. godini obuhvatili smo zaista značajan broj. Kroz nekoliko projekata i aktivnosti direktnih korisnika naših aktivnosti bilo je 250. Broj indirektnih korisnika obuhvaćenih aktivnostima podizanja vidljivosti i ostalim aktivnostima zasigurno je nekoliko puta veći. Godišnji pregled rada i financijsko izvješće su jednoglasno usvojeni. Odlučeno je da će oba izvješća biti objavljena na našoj web stranici.

U 2019. godini ostvarili smo prihod u iznosu od 458.659,00 HRK. Rashodi su bili u iznos od 451.655,00 HRK. Višak prihoda prenesen u 2020. godinu iznosi 9.799,00 HRK, dok imovina Udruge iznosi 498.078,00 HRK.

Uslijedilo je usvajanje Plana aktivnosti za ovu godinu u kojeg su se aktivno uključili svi prisutni članovi sa svojim prijedlozima i sugestijama; iz kojeg izdvajamo projekte „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“, Erasmus+ KA 2Manjinska mladinoteka“, Erasmus+ KA2 „Transformers: Age of Youth work“ i „Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica“ te aktivnosti Obilježavanje Međunarodnog dana mladih;  Obilježavanje Međunarodnog ili Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja.

Nakon toga, dodijeljene su priznanja Najvolonteru i najvolonterki organizacije. Za Najvolontera predložen je Boris Lekić, zbog iznimnog doprinosa radu Udruge kroz uključivanje u Erasmus+ program, volontiranje u provedbi aktivnosti projekta ŽAR Centar, te svim ostalim aktivnostima Udruge. Za Najvolonterku Udruge predložena je Nikolina Karakašić zbog doprinosa radu Udruge, naročito u provedbi projekta „ŽAR Centar“.

Na kraju smo odlučili o dodjelama Zahvalnica udruge za podršku našem radu:

Udruga zahvaljuje Općini Vrbje na donaciji koja je omogućila organizaciju aktivnosti u našoj trećoj godini postojanja, te podršci iskazanoj kroz uspostavu partnerstva za projekt „Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica“.

Udruga također zahvaljuje Općini Davor na uspješnom i učinkovitom partnerstvu na projektu „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“ i donaciji za rad Udruge.

Također zahvaljujemo DVD-u Bodovaljci na predanom uključivanju u provedbu aktivnosti projekta „ŽAR Centar“, te uključivanju njihovih članova u volonterske akcije Udruge.

Zahvaljujemo svim medijima koji su pratili i podržavali naš rad u 2019. godini: Radiu Nova Gradiška, portalu NG Buntovnici i web radiju „Unitas“; Radiju Prkos, Radiju Bljesak i portalima novagra.hr i Novagradiska.eu.

Nakon formalnog dijela Skupštine održan je domjenak i proslava 3. rođendana naše Udruge za sve prisutne.

Iznimno smo ponosni na sve naše članove i vanjske suradnike koji su predano radili i volontirali tri godine, zbog čijeg smo truda dospjeli do prepoznatljivosti u lokalnoj zajednici i statusa jedne od najaktivnijih Udruga na širem novogradiškom području. Sigurni smo kako svojim radom doprinosimo ekonomskom i društvenom razvoju zajednice, te razvoju društvenog kapitala. Udruga Studio B će i u 2020. godini nastaviti aktivno raditi na dobrobiti naših korisnika i šire lokalne zajednice. Iskustvo stečeno u dosadašnjem radu zasigurno će nam poslužiti kao temelj za izradu kvalitetnih programa i aktivnosti usmjerenih različitim ciljnim skupinama.