SvakiPojedinacČiniRazliku

Održana radionica „PRIČA O SUZANI I PETRU“

Održana radionica „PRIČA O SUZANI I PETRU“

Nakon provedbe glavne aktivnosti Erasmus + projekta pod nazivom „Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“, treninga koji se održao početkom lipnja, dana 26. kolovoza 2021., održana je diseminacijska radionica u našoj udruzi. Radionicu su samostalno osmislili i proveli sudionici_e ovog treninga iz naše organizacije kako bi u praksi iskoristili znanja i vještine, odnosno ishode učenja, razvijene tijekom treninga.

Metoda koju su edukatori odabrali bila je “Priča o Suzani i Petru”, odnosno modificirana verzija „Priče o Abigail i Jacku“ iz edukativnog seta namijenjenog razvoju interkulturalnog učenja. „Priča o Suzani i Petru“ je priča u tome što sve osobe čine „zbog ljubavi“. Prvo je bila ispričana priča sa Suzaninog stajališta, a potom s Petrovog stajališta. Ova nam metoda pokazuje kako ljudi gledaju na svijet iz različitih perspektiva, imaju različite vrijednosti i iz istih informacija donose različite zaključke. Cilj priče je bio pokazati kako slični ljudi različito misle, kako imaju različite moralne vrijednosti i različite načine gledanje na stvarnost. Nakon ispričane priče, sudionici su dobili zadatak poredati likove od najlošijih do najboljih. To su prvo učinili pojedinačno, potom u parovima i nakon toga u malim grupama. Edukatori su potom usporedili liste obje grupe i utvrdili sličnosti i razlike.

Premda naizgled obična ljubavna priča, metoda potiče dublje razmišljanje sudionika_ica, razvoj vještina donošenja odluka i kritičkog razmišljanja, vještina pregovaranja i timskog rada; a kao najvažniji ishod učenja sudionici_e su istakli bolje razumijevanje vlastitih stavova, vrijednosti koje iz njih proizlaze, te vlastitog kulturološkog okvira i kako socijalizacija unutar našeg kulturnog kruga utječe na naš set moralnih vrijednosti. Također, postalo im je jasno kako odrastanje i socijalizacija u drugačijim kulturama podrazumijeva i različita stajališta i vrijednosti. Drugi cilj korištenja ove metode bio je prenijeti poruku kako u našem društvu još uvijek vlada rodna nejednakost, različito promatramo muškarce i žene i imamo različita očekivanja od njih, te se ista ponašanja kod jednih smatraju prihvatljivima i poželjnima dok kod drugih ne; što je opet posljedica odrastanja i procesa socijalizacije u specifičnim kulturnim krugovima. Na kraju sudionici_e su izrazili kako bismo trebali promijeniti vlastite obrasce ponašanja i stavove jer su muškarci i žene u konačnici jednaki ili bi barem to trebali biti.

Projekt „Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“ je razvijen u suradnji s nekoliko međunarodnih partnera, a to su: Youth for exchange and Understanding s Cipra, EO Sharp Minds iz Grčke, EUROSUD iz Italije, Zavod Burja iz Slovenije,  Ticket2Europe iz Španjolske, Udruženje Svetlost iz Srbije i Novosadska ženska inicijativa iz Srbije.

Projekt je financirala Europska Unija kroz Erasmus+ program, a odobren je na natječaju Agencije za mobilnost i programe EU. U nastavku provedbe ovog projekta slijedi nam evaluacijska faza tijekom koje ćemo vrednovati postignute rezultate, a sam projekt traje do listopada ove godine.