Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Naša Udruga je u subotu, 9. ožujka, održala godišnju Skupštinu na kojoj su se okupili_e redovni_e članovi_ice i članice korisnice Udruge, te obilježavanje Međunarodnog dana žena, kojem su prisustvovali predstavnici partnerskih i suradničkih institucija i organizacija – Milan Brkanac, predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrbje, Ivica Brkanac, vijećnik i Ljiljana Brkanac, vijećnica Općinskog vijeća Općine Vrbje, Branko Konjević, zapovjednik DVD-a Bodovaljci, Danijel Džebić, predsjednik, Mario Jurčević, zamjenik predsjednika i Drago Čaić ispred DVD-a Vrbje, Josip Abianac ispred Belot kluba Bodovaljci, te dr. Kristina Kulaš i mr. Darija Marić, ispred Udruge Pozitiva. Na sjednici smo uručili priznanja Najvolonteru i Najvolonterki i zahvalnice pojedincima i institucijama koje podržavaju naš rad. Skupština je održana u Društvenom domu u Bodovaljcima.

U uvodnom dijelu predsjednica Udruge, Nikolina Jureković, predstavila je rezultate našeg rada u protekloj godini. Tijekom 2023. godine proveli smo ukupno 27 projekta, odnosno aktivnosti; od čega izdvajamo ESF projekt „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“ čija je provedba trajala do srpnja 2023. godine. Projektom je obuhvaćeno ukupno 183 mlade osobe, od čega se njih 24 uključilo u projektne aktivnosti. Od tih 24, njih 15 je završilo verificirane programe osposobljavanja, čime je projektni cilj ispunjen u potpunosti. Nadalje, ukupno 7 korisnika_ica se neposredno po prestanku sudjelovanja zaposlilo, od čega 1 osoba s invaliditetom. Također, proveli smo projekt pod nazivom „RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih II“, u suradnji s Općinom Vrbje. Kroz ukupno 115 održanih aktivnosti („Informativka“, „Demos, kratos i ja“, „Ritam mladih“, „Aj’ na kavu u centar“, „Klub za mlade Sunčana strana ulice“, „Sve što ti nisu rekli“ i „Šutnja nije zlato“) obuhvaćeno je 87 jedinstvenih direktnih korisnica_korisnika, dok se u volontiranje u aktivnostima projekta uključilo ukupno 27 osoba s ukupno odrađenih 234 volonterskih sati. Započeli smo provedbu Erasmus+ KA2 projekta „Digitalna transformacija inkluzivnog youth worka“ u suradnji s partnerima iz Austrije, Njemačke i Švedske kroz koji smo dosad izradili Strategiju digitalne transformacije rada s mladima, Akcijske planove za suradničke organizacije, proveli seminare, te izradili Program osposobljavanja na temu inkluzije. Također, proširili smo djelovanje na još jednu ciljnu skupinu – roditelje, početkom provedbe projekta „Roditeljski kompas“ koji se provodi na zapadnom dijelu BPŽ u suradnji s Općinom Vrbje i Udrugom Pozitiva, a kroz koji smo već održali predavanja za roditelje, proveli istraživanje uključenosti očeva u obiteljski život te provodimo kampanju „SuperTata“. Udruga je u 2023. godini započela s provedbom trogodišnje Institucionalne podrške. Odobravanje ove podrške podiglo je prepoznatljivost i priznatost Udruge kao relevantnog dionika u civilnom sektoru na regionalnoj razini, što je dovelo do uspostavljanja partnerstva s Brodsko – posavskom županijom s jedne strane, te uspješnim zagovaranjem usvajanja Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini u Općini Vrbje. U prošloj smo godini po drugi put organizirali manifestaciju „Ritam mladih II“, uz podršku Općine Vrbje, kojom smo obilježili Međunarodni dan mladih organizacijom besplatnog koncerta u Vrbju. Nadalje, završili smo provedbu projekta „Šareni centar zajednice“ usmjerenog djeci i mladima iz ruralnog područja. Udruga je u prošloj godini sudjelovala i u nekoliko partnerskih projekata financiranih iz EU fondova, od čega izdvajamo početak provedbe projekta „METAPHOR“ u partnerstvu s 5 organizacija a koji će trajati 24 mjeseca. Krajem godine proveli smo i božićno darivanje djece u Bodovaljcima, koje je prošle godine financirano vlastitim sredstvima, a tijekom godine smo obilježili različite važne datume.

Iznimno smo ponosni na realizaciju projekta „Društveni centar Bodovaljci II“ koji su podržali Općina Vrbje i Brodsko – posavska županija, i time osigurali programski rad Centra. Projektom smo obuhvatili 99 korisnika i korisnica. U protekloj smo godini proveli ukupno 75 programskih aktivnosti u sklopu Centra.

U 2023. godini proveli smo ukupno 574 aktivnosti, što je više od jedne dnevno, čime smo jedna od najaktivnijih Udruga na području županije. Također, zaposlenici_ice i članovi_ice sudjelovali_e su na još 25 edukacija, konferencija i sl.

Udruga je krajem prošle godine brojala 48 članova_ica, od čega 40 ženskih i 8 muških. Redovnih članova_ica bilo je 18, dok je članova_ica korisnika_ica 30. Iz navedenog je vidljivo da je broj redovnih članova_ica rastao u odnosu na proteklu godinu, kao i broj članova_ica korisnika_ica. Što se volontera tiče, 2023.  godine imali smo ukupno 35 volontera (18 ženskih i 17 muških) koji su zajedno odradili ukupno 404 volonterska sata. Što se korisnika_ica naših aktivnosti tiče u 202. godini obuhvatili smo zaista značajan broj. Kroz nekoliko projekata i aktivnosti direktnih korisnika_ica naših aktivnosti bilo je 318, od čega  123 muških, te 195 ženskih. Broj indirektnih korisnika obuhvaćenih aktivnostima podizanja vidljivosti i ostalim aktivnostima zasigurno je nekoliko puta veći.

U 2023. godini zadržana je razina profesionalizacije našeg rada, te smo ukupno kroz godinu zapošljavali 10 osoba, od čega jednu novu mladu osobu na radnom mjestu projektnog koordinatora. Želimo naglasiti kako je većina zaposlenih osoba u udruzi s područja općine Vrbje (9 od 10), čime doprinosimo socio-ekonomskom razvoju naše lokalne zajednice, te radnoj aktivaciji mladih osoba. Nadalje, prošle smo godine ostvarili prihod u iznosu od 216.184,97 €, što je povećanje u odnosu na 2022. godinu od 44,8 %. Rashodi su bili u iznosu od 216.084,97 €.

Nakon uvodnog dijela, uručena su priznanja Najvolonterki Udruge u 2023. godini Valentini Stojaković, te Najvolonteru Dragi Čaiću. Također, Skupština je donijela Odluku o dodjeli zahvalnica.

Udruga zahvaljuje DVD-u Vrbje na aktivnom sudjelovanju u provedbi projekta „Šareni centar zajednice“ i aktivnosti „Ritam mladih 2“, te njihovom nesebičnom doprinosu, te DVD-u Bodovaljci na aktivnom sudjelovanju u provedbi projekta „Šareni centar zajednice“, kontinuiranoj suradnji te njihovom nesebičnom doprinosu radu Udruge. Također zahvaljujemo Općini Vrbje na produbljenoj izvrsnoj suradnji, značajnoj podršci radu i razvoju Udruge, te podršci u pripremi i realizaciji 5 projekata, te načelniku Igoru Jurišiću na razumijevanju, podršci i aktivnom sudjelovanju u aktivnostima Udruge, posebno u kampanji „Super Tata“. Zahvaljujemo i Brodsko – posavskoj županiji na značajnoj potpori razvoju Udruge, te uspostavljenom partnerstvu u pripremi projekta „RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih 3“; Udruzi Pozitiva na izvrsnoj suradnji, te uspostavljenom partnerstvu u pripremi i provedbi projekta „Roditeljski kompas“, te Udruženju Svetlost na dugogodišnjoj izvrsnoj suradnji kroz partnerstvo na mnoštvu zajedničkih projekata i inicijativa, međusobnom razumijevanju i podršci. Na kraju, zahvaljujemo tvrtki ABACO, grafička radionica, te Marijani Petrović, na dugogodišnjoj podršci radu i razvoju Udruge

Zahvaljujemo svim medijima koji su pratili i podržavali naš rad u 2023. godini: Radiju Nova Gradiška, Posavskoj Hrvatskoj, portalima DEMOS MEDIA, novagra.hr i Novagradiska.eu.

Nakon toga, prisutnima su se pozdravnim govorima obratili gosti. Branko Konjević, ispred DVD-a Bodovaljci, Danijel Džebić ispred DVD-a Vrbje, Josip Abianac ispred Belot kluba Bodovaljci, te dr. Kristina Kulaš ispred Udruge Pozitiva, koji su čestitali Udruzi na radu i ostvarenim rezultatima, te zahvalili na suradnji, uz želju za njenim nastavkom. Prisutne je u ime Općine Vrbje pozdravio predsjednik Općinskog vijeća Milan Brkanac koji je naglasio kako je suradnja Udruge i Općine iznimno kvalitetna, te kako je podrška Općine radu udruge vidljiva kako financijski tako i partnerstvom u nekoliko projekata. Prepoznao je doprinos Udruge razvoju naše zajednice kroz zapošljavanja i pružanja raznolikih usluga stanovništvu, te čestitao na odobrenom projektu u sklopu Poziva Zaželi kojim ćemo pružiti još veći doprinos zajednici. Čestitao nam je na ostvarenim rezultatima, te istaknuo kako će Općina i dalje podržavati naš rad.

Uslijedilo je obilježavanje Međunarodnog dana žena, kroz prikaz kampanje #IzaKomentaraVirtualniZidMržnje kojom smo htjeli ukazati na problem reviktimizacije žrtava nasilja putem negativnih online komentara, nakon čega su predsjednik Općinskog vijeća Milan Brkanac i član IO Udruge Boris Lekić podijelili karanfile svim uzvanicama.

U narednom periodu Udruga će se posvetiti postizanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, od čega su najvažniji pružanje socijalnih usluga u zajednici, naročito starijima i djeci iz ruralnih sredina, otvaranje novih radnih mjesta, te unaprjeđenje kvalitete rada s mladima kroz aktivnu suradnju u Erasmus+ programu. Želimo ostati pokretač pozitivnih promjena u zajednici i generator društvenog, ali i ekonomskog napretka.

Želimo naglasiti kako je na službenim stranicama Udruge objavljeno detaljno godišnje izvješće o radu Udruge, izvješća Izvršnog i nadzornog odbora, te godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu, sa svrhom osiguravanja javnosti i transparentnosti rada.

Iznimno smo ponosni na sve naše članice i članove, te vanjske suradnike_ice koji svojim predanim radom i volonterskim angažmanom osiguravaju kontinuiran rast Udruge kroz stalni porast broja članova_ica, stabilan rast prihoda iz godine u godinu, te rast broja projekata i aktivnosti a posljedično i broja zaposlenih, čime opravdavamo status jedne od najaktivnijih udruga na području naše županije!