Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B je u subotu, 4. ožujka, održala godišnju Skupštinu na kojoj su se okupili_e redovni_e članovi_ice i članice korisnice Udruge, te proslavu 6. rođendana naše Udruge kojoj su prisustvovali predstavnici partnerskih i suradničkih institucija i organizacija – Ivica Brkanac, vijećnik Općinskog vijeća Općine Vrbje, Branko Konjević ispred Vatrogasne zajednice Općine Vrbje, Goran Konjević ispred DVD-a Bodovaljci, Drago Čaić ispred DVD-a Vrbje, Damir Elbetović ispred NK Slavonija Bodovaljci, Josip Abianac ispred Belot kluba Bodovaljci, Stjepan Bošnjak ispred Udruge gluhih i nagluhih, Slavko i Marija Karakašić te Dejan Bednaić. Na domjenku smo uručili priznanja najvolonteru i najvolonterki i zahvalnice pojedincima i institucijama koje podržavaju naš rad. Skupština je održana u Društvenom domu u Bodovaljcima.

U uvodnom dijelu predsjednica Udruge Studio B, Nikolina Jureković, predstavila je rezultate našeg rada u protekloj godini. Tijekom 2022. godine proveli smo ukupno 23 projekta, odnosno aktivnosti; od čega izdvajamo ESF projekt „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“ čija provedba traje do srpnja 2023. godine. U dosadašnjem tijeku provedbe obuhvatili smo 21 pripadnika_icu ciljne skupine i proveli dva ciklusa neformalnih edukacija, te započeli treći ciklus, nekoliko predavanja i neformalnih radionica, individualna savjetovanja i karijerno usmjeravanje. Ukupno 9 sudionika_ica je završilo program formalnog obrazovanja, a njih 2 se i zaposlilo. Također, proveli smo projekt pod nazivom „RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih“, u suradnji s Općinom Vrbje, koji je rezultirao izradom Akcijskog plana za mlade kao prve javne politike usmjerene mladima u općini Vrbje. Želimo istaknuti postizanje dijaloga između mladih i donositelja odluka kroz njihovo zajedničko sudjelovanje u aktivnosti „Glas mladih“, gdje je na svakoj od 6 održanih tribina sudjelovalo_la barem jedan_jedna općinski_a vijećnik_ica, dok je općinski načelnik sudjelovao u procesu izrade Akcijskog plana. Također, proveden je projekt „Aktivna ruralna zajednica“ s ciljem podizanja kvalitete života ruralnog stanovništva. U prošloj smo godini također po prvi put organizirali manifestaciju „Ritam mladih“, uz podršku Općine Vrbje, kojom smo obilježili Međunarodni dan mladih organizacijom besplatnog koncerta u Vrbju. Nadalje, započeli smo provedbu projekta „Šareni centar zajednice“ usmjeren djeci i mladima iz ruralnog područja. Udruga je u prošloj godini sudjelovala i u nekoliko partnerskih projekata financiranih iz EU fondova, te jačala svoje kapacitete kroz sudjelovanje naših zaposlenika_ica i članova_ica Izvršnog odbora u različitim edukacijama, njih ukupno 18. Krajem godine proveli smo i božićno darivanje djece u Bodovaljcima, a tijekom godine smo obilježili različite važne datume.

Udruga je iznimno ponosna na realizaciju projekta „Društveni centar Bodovaljci“ kojim je naša lokalna zajednica dobila moderan, opremljen i multifunkcionalni prostor za rad civilnog društva ostvarenim kroz javno-civilno partnerstvo s Općinom Vrbje, uz podršku mnogobrojnih donatora – javnih institucija, pravnih i fizičkih osoba! U protekloj smo godini proveli ukupno 44 programske aktivnosti u sklopu Centra.

Udruga Studio B je krajem prošle godine brojala 44 člana_ice, od čega 34 ženske i 10 muških. Redovnih članova_ica je 15, dok je članova_ica korisnika_ica 29. Iz navedenog je vidljivo da je broj redovnih članova_ica rastao u odnosu na proteklu godinu, kao i broj članova_ica korisnika_ica. Što se volontera tiče, 2022.  godine imali smo ukupno 30 volontera (24 ženska i 6 muških) koji su zajedno odradili ukupno 401 volonterski sat. Što se korisnika_ica naših aktivnosti tiče u 2022. godini obuhvatili smo zaista značajan broj. Kroz nekoliko projekata i aktivnosti direktnih korisnika_ica naših aktivnosti bilo je 273, od čega 112 muških, te 161 ženskih. Broj indirektnih korisnika obuhvaćenih aktivnostima podizanja vidljivosti i ostalim aktivnostima zasigurno je nekoliko puta veći.

U 2022. godini zadržana je razina profesionalizacije našeg rada, te smo ukupno kroz godinu zapošljavali 7 osoba, od čega jednu novu mladu osobu na radnom mjestu projektnog koordinatora. Želimo naglasiti kako je većina zaposlenih osoba u udruzi s područja općine Vrbje (5 od 7), čime doprinosimo socio-ekonomskom razvoju naše lokalne zajednice, te radnoj aktivaciji mladih osoba.

Nadalje, prošle smo godine ostvarili prihod u iznosu od 1.124.889,00 HRK, odnosno 149.298,43 €. Rashodi su bili u iznos od 1.079.908,00 HRK, odnosno 143.328,42 €.

Nakon uvodnog dijela, uručena su priznanja Najvolonterki Udruge u 2022. godini – Marini Strinavić, te Najvolonteru Mladenu Jurekoviću. Također, Skupština je donijela Odluku o dodjeli zahvalnica.

Udruga zahvaljuje Mariji Petričević na nesebičnoj podršci i potpori razvoju i radu Udruge Studio B, naročito u procesu osiguravanja prostora za Društveni centar Bodovaljci. Također zahvaljujemo Općini Vrbje i načelniku Igoru Jurišiću na kontinuiranoj izvrsnoj projektnoj i vanprojektnoj suradnji, značajnoj podršci radu i razvoju Udruge, te podršci u realizaciji projekta Društveni centar Bodovaljci, te Brodsko – posavskoj županiji na značajnoj potpori razvoju Udruge kroz podršku u realizaciji projekta „Društveni centar Bodovaljci“. Nadalje, zahvaljujemo Končaru d.d. i Erste banci na financijskoj podršci realizaciji projekta Društveni centar Bodovaljci, te Grid-u d.o.o. na dugogodišnjoj podršci radu i razvoju udruge. Na kraju zahvaljujemo Dejanu Bednaiću na suradnji i podršci radu udruge, te Branku Konjeviću na dugogodišnjem volonterskom angažmanu kojim pruža izuzetnu podršku radu Udruge.

Zahvaljujemo i svim medijima koji su pratili i podržavali naš rad u 2022. godini: Radiju Nova Gradiška, Posavskoj Hrvatskoj, portalima DEMOS MEDIA, novagra.hr i Novagradiska.eu.

Nakon toga, prisutnima su se pozdravnim govorima obratili gosti. Marija Karakašić, dugogodišnja učiteljica razredne nastave u PŠ Bodovaljci te autorica knjige o povijesti našeg sela i osnivačica i prva predsjednica Aktiva žena, koja je čestitala članicama i članovima Udruge 6. rođendan Udruge Studio B, te istaknula važnost civilnog rada u malim ruralnim zajednicama kao načina osiguravanja opstojnosti zajednice, razvoja solidarnosti i humanosti; ali i ekonomskog razvoja. Također nam je čestitala na uspješnom radu i rezultatima ostvarenima u prošloj godini, ali i u našem cjelokupnom djelovanju. Istakla je ulogu predsjednice udruge kao pokretačice vrijednih i kvalitetnih inicijativa i projekata, ali i svih članica i članova čiji doprinos i aktivno sudjelovanje omogućuju realizaciju tih istih inicijativa, te nam je poželjela uspješan rad u godinama koje dolaze. Nakon gđe. Karakašić okupljene su pozdravili predstavnici partnerskih i suradničkih civilnih organizacija – DVD-a, UGNG, belot kluba i nogometnog kluba. Na kraju prisutne je u ime Općine Vrbje pozdravio općinski vijećnik Ivica Brkanac koji se zahvalio Udruzi na kontinuiranoj dobroj suradnji, te istaknuo kako će Općina i dalje podržavati naš rad.

U narednom periodu Udruga će se posvetiti postizanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, od čega su najvažniji pružanje socijalnih usluga u zajednici i održavanje postojećih radnih mjesta, te unaprjeđenje kvalitete rada s mladima kroz aktivnu suradnju u Erasmus+ programu. Želimo ostati pokretač pozitivnih promjena u zajednici i generator društvenog, ali i ekonomskog napretka.

Želimo naglasiti kako je na službenim stranicama Udruge objavljeno detaljno godišnje izvješće o radu Udruge, izvješća Izvršnog i nadzornog odbora, te godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu, sa svrhom osiguravanja javnosti i transparentnosti rada.

Iznimno smo ponosni na sve naše članice i članove, te vanjske suradnike_ice koji svojim predanim radom i volonterskim angažmanom osiguravaju kontinuiran rast Udruge kroz stalni porast broja članova_ica, stabilan rast prihoda iz godine u godinu, te rast broja projekata i aktivnosti a posljedično i broja zaposlenih, čime opravdavamo status jedne od najaktivnijih udruga na širem novogradiškom području!