Udruga Studio B

Od početka listopada 2022. godine Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ provodi projekt „Šareni centar zajednice“ financiranog od strane Zaklade Hrvatska za djecu.

Aktivnosti  “Gasim i ja” održane su u 5 naselja općine Vrbje (Bodovaljci, Vrbje, Sičice, Dolina i Mačkovac) od početka ožujka do kraja svibnja 2023. godine.  Radionice su bile posvećene vatrogastvu i djelovanju dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) s ciljem edukacije djece o važnosti vatrogasne struke i njezinom doprinosu lokalnoj zajednici. Glavni cilj radionica bio je pružiti djeci osnovna znanja o vatrogastvu, djelovanju DVD-a te njihovoj ulozi i koristima u lokalnoj zajednici. Djeca su bila potaknuta na uključivanje u vatrogastvo, a predočena im je važnost njihovog angažmana i potrebe za mladim ljudima u ovom sektoru.

Radionice su se provodile u suradnji s DVD-ovima s područja općine, konkretno s DVD-ovima u Bodovaljcima, Vrbju, Sičicama i Dolini. Ova suradnja imala je za cilj razvijanje solidarnosti i spremnosti na zajednički angažman za dobrobit cijele zajednice. DVD-ovi su pružili stručno znanje i podršku u provođenju radionica te su sudjelovali u organizaciji pokazne vježbe evakuacije.

Sadržaj radionica se sastojao od kratkog predavanja o vatrogastvu, prikazujući djeci osnovne informacije o različitim aspektima vatrogasne struke. Istaknuta je uloga DVD-a u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine, kao i njihova uloga u zajednici. Također je naglašeno kako se djeca mogu uključiti u vatrogastvo i doprinijeti sigurnosti svoga kraja.

Nakon predavanja, organizirana je pokazna vježba evakuacije u slučaju potresa kako bi djeca stekla bolju sliku o aktivnostima vatrogasnog društva. Ova vježba je simulirala situaciju u kojoj je bilo potrebno evakuirati ljude iz zgrade ili prostora, pružajući djeci priliku da vide kako vatrogasci djeluju u takvim situacijama. Ovo je pomoglo djeci da shvate važnost brze i organizirane reakcije te razviju svijest o sigurnosti.

Ukupno su obuhvaćene 5 područnih škola, 43 djece, 6 učiteljica i 3 volontera koji su uložili 12 sati volonterskog rada.

Ova inicijativa je pružila djeci priliku za osnaživanje, stjecanje novih korisnih vještina i razviju svijest o važnosti zajedničkog djelovanja. Kroz radionice o vatrogastvu, djeca su postala svjesna svoje uloge u zaštiti i sigurnosti te su motivirana da budu aktivni sudionici u društvenom životu zajednice.