Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u kolovozu 2022. godine raspisala je 5 pozivnih natječaja kojima je cilj bio podići razinu održivosti udruga kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju, među njima i poziv Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga, za one organizacije koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrški Nacionalne zaklade kojom se ciljano ulaže u organizacijski razvoj ili stabilizaciju udruga. Konkretno, svrha ovog oblika podrške nije dobivanje financijske potpore za provedbu projekata/programa već se podrška dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti, tzv. hladni pogon.

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški za stabilizaciju i/ili razvoj udruge provodio se u dva dijela. U prvom dijelu natječaja sve zainteresirane udruge koje su zadovoljavale propisane uvjete natječaja mogle su se prijaviti za dobivanje institucionalne podrške. Drugi dio natječaja započeo je izborom užeg kruga udruga, a u koji su ušle udruge procijenjene s najvišim brojem bodova. Stručna služba Nacionalne zaklade zatim je provela vrednovanje programskog djelovanja i financijskog poslovanja udruga koje su ušle u uži krug za odobravanje institucionalne podrške.

Upravni odbor Nacionalne zaklade na svojoj sjednici održanoj 9. prosinca 2022. godine odobrio je Institucionalnu podršku našoj udruzi u godišnjem iznosu od 23.610,00 €. Navedena podrška odobrena nam je na razdoblje od 3 godine.

Ovom podrškom omogućen je nastavak zapošljavanja stručne djelatnice Udruge (Izvršna direktorica) čiji će zadaci biti vezani za redovne aktivnosti udruge, praćenje postojećih i pripremu novih projekata i programa, komunikaciju sa suradnicima, partnerima, lokalnom zajednicom te koordinaciju volontera. Navedeno zapošljavanje, uz već postojeći stručni kadar udruge, osigurat će stabilnost ljudskih resusra i kvalitetniju provedbu sadašnjih, te pripremu budućih projekata i aktivnosti. Osnaženi ljudski kapaciteti udruge uvelike doprinose stabilnosti i kontinuitetu provedbe aktivnosti namijenjenih ciljanim skupinama korisnika_ica naše organizacije. Također, osigurana su sredstva za usluge komunikacije, uredski materijal, bankovne troškove, usluge knjigovodstvenog servisa, web hosting, nabavu opreme te za troškove edukacije i službenih putovanja za članove_ice upravljačkih tijela Udruge.

Glavni pokazatelji koje namjeravamo postići u prvoj godini provedbe su:

  1. Temeljem zagovaračkih aktivnosti Udruge Općina Vrbje potpisala Europsku povelju za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini;
  2. Provedena javna kampanja „Šutnja nije zlato“ – Edukativna kampanja s ciljem destigmatizacije pitanja mentalnog zdravlja, čijom ćemo provedbom promicati: značenje mentalnog zdravlja i njegove njege na dubljoj razini, kako ispravno izraziti svoje osjećaje i učinkovito komunicirati, kako odabrati ponašanja koja su dobra za rješavanje problema, izgraditi kvalitetne odnose, prakticirati pomnost, prepoznati moć ranjivosti, razviti empatiju i pozitivnu sliku o sebi;
  3. 5 mladih osoba u NEET statusu završilo verificirani program obrazovanja s ciljem povećanja zapošljivosti; 2 mlade osobe u NEET statusu se zaposlile:
  4. Kroz Društveni centar Bodovaljci djeci, mladima i ženama iz ruralnog područja (ukupno 60 korisnika_ica) pružen prostor za organizirano provođenje slobodnog vremena i razvoj potencijala.

Institucionalna podrška od velikog nam je značenja za daljnji razvoj aktivnosti Udruge stoga smo izuzetno ponosni na pozitivne rezultate ovog natječaja! Zahvaljujući insititucionalnoj podršci radit ćemo na jačanju svojih kapaciteta kako bi bili spremniji za samostalnu provedbu većih projekata i većeg broja aktivnosti, što će u konačnici pridonijeti razvoju kvalitetnijih socijalnih usluga te projekata usmjerenih jačanju kapaciteta naših korisnika_ica s područja općine Vrbje, ali i šire.