Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B potpisala je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava 8. prosinca, te će od 1. siječnja 2023. započeti provedbu projekta “RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih” koji je odobren na nedavno provedenom javnom poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

„RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih II“ je projekt namijenjen mladima koji dolaze iz ruralnih područja, te se suočavaju s nedostatkom organiziranog provođenja slobodnog vremena i prilika za osobni rast i razvoj, te njime težimo izjednačavanju mogućnosti djece i mladih koji žive u nerazvijenim područjima. Aktivnosti ovog projekta provodit će se u jedinici lokalne samouprave u kojoj se problemi djece i mladih očituju u nedostatku kvalitetnih sadržaja i nepostojanju jasne strategije razvoja programa za mlade, koja bi sinergijski djelovala na društvo, te ujedno osigurala prostor za kreativno i intelektualno izražavanje svih individua.

 

RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih II“ je jednogodišnji projekt usmjeren osnaživanju mladih iz ruralnog područja i podizanju kvalitete njihova života.

Projekt će se provoditi 12 mjeseci (do 31.12.2023.), tijekom kojih ćemo implementirati 7 aktivnosti.

Provedbom projektnih aktivnosti: „Informativka“ – informiranje o mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja, zapošljavanja, relevantnim javnim politikama i institucijama za mlade, „Demos, kratos i ja” – radionice i predavanja o demokraciji, aktivnoj participaciji, građanskim vrijednostima te vještinama timskog rada, „Sunčana strana ulice“ – klub za mlade, „Ritam mladih“– koncert povodom Međunarodnog dana mladih, „Aj’ na kavu u centar“– besplatno psihološko savjetovanje za mlade iz ruralne sredine, „Sve što ti nisu rekli“– aktivnost za roditelje s ciljem stjecanja vještina asertivne komunikacije, preuzimanja odgovornosti te kako poticati i osigurati sigurno korištenje interneta i „Šutnja nije zlato“– aktivnost kroz koju će mladi razviti vještine kreativnog izražavanja, te će kroz digitalnu obradu svojih uradaka steći digitalne vještine.

Mladi će kroz ovaj projekt razviti različita znanja i vještine, s posebnim naglaskom na vještine aktivnog građanstva, a provedba projekta omogućit će izjednačavanje mogućnosti mladih iz ruralnih područja s onima koje imaju njihovi vršnjaci u urbanim sredinama.