Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B je u lipnju započela s provedbom još jednog projekta pod nazivom „Mladi u srcu“ koji je odobren na Javnom natječaju za financiranje programa/projekata udruga iz zdravstva, socijalne skrbi i brige za hrvatske branitelje s područja Brodsko-posavske županije za 2021. godinu. Projekt će trajati do 31. prosinca 2021. godine. Projekt sufinancira Brodsko-posavka županija u iznosu od 3.000,00 kn i Općina Vrbje u iznosu od 1.000,00 kn.

Opći cilj projekta je unapređenje kvalitete života starijih osoba kroz sudjelovanje u različitim organiziranim radionicama što pridonosi prevenciji institucionalizacije i promicanju aktivnog starenja. Sve planirane aktivnosti imaju za cilj poboljšanje općeg i zdravstvenog stanja starijih osoba.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Osnažiti starije osobe (50 +) za aktivno sudjelovanje u društvenom životu zajednice;
 2. Uključiti starije osobe u provedbu volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici;
 3. Pružiti prostor starijim osobama za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena kroz aktivnosti usmjerene osiguravanju aktivnog starenja;
 4. Podići razinu informiranosti starijih osoba o njihovim pravima;
 5. Pružiti korisnicima aktivnosti usmjerene promociji zdravlja i prevenciji bolesti;
 6. Podići informatičku pismenost starijeg stanovništva.

Planirane aktivnosti projekta su:

 1. Klub 50+ – kreativne radionice, kartaške igre, društvene igre, filmske večeri itd.;
 2. Živjeti zdravo – aktivnosti usmjerene promicanju zdravlja i prevenciji bolesti;
 3. Volonterske aktivnosti;
 4. Digitalno doba – radionice razvoja informatičke pismenosti;
 5. Upoznaj svoja prava – Pravno savjetovanje.

Projekt će pozitivno utjecati na povećanje kvalitete života starijih stanovnika na području JLS I skupine, te doprinijeti anuliranju negativnih posljedica pandemije COVID-a.

Projekt je usklađen s općinskom Strategijom 2015. – 2020. u Strateškom cilju 3: Zadržavanje stanovništva na području Općine poticanjem rasta društvenog standarda i kvalitete života, prioritetima 3.2. Povećanje razine socijalne sigurnosti i zdravstvene zaštite (Mjera 3.2.1 Razvoj izvaninstitucionalnih oblika zdravstvene i socijalne skrbi) i 3.3 Unapređenje društvenih i kulturnih sadržaja. Na regionalnoj razini projekt je u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom do 2020., prioritet 1.4. Povećanje dostupnosti i kvalitete pružanja usluga u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi.

Ciljana skupina ovog projekta je 40 osoba starije životne dobi s područja općine Vrbje. Aktivnosti projekta su dizajnirane sukladno potrebama ciljne skupine. Dugoročni cilj projekta je povećati osjetljivost lokalne zajednice na probleme osoba starije životne dobi, uvažavanje različitosti, stjecanje osnovnih znanja i informacija kako djelovati na problem izjednačavanja mogućnosti osoba starije životne dobi u ruralnim i urbanim sredinama, te podizanje svijesti o značaju aktivnog starenja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se uključe u provedbu projektnih aktivnosti kao sudionici_e i volonteri_ke!