Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B od početka lipnja 2020. provodila je projekt Mladi mogu drugačije. Projekt je podržalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu bili su: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih “Starci 2001” i Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška. Projekt završava s 31. svibnja 2021. Opći cilj projekta bio je smanjenje pojavnih oblika nasilja među mladima, povećanje međusektorske suradnje i promoviranje korištenje neformalnog učenja kao uspješnog alata mirovne edukacije na specifičnom geografskom području Brodsko-posavske županije.

Projektom smo ostvarili odlične rezultate. Ono što bismo željeli istaći kao poseban uspjeh je uključivanje većeg broja korisnika od onog predviđenog projektnom prijavom. Ukupno je projektom obuhvaćeno 296 izravnih korisnika, te 18 volontera_ki. Također, uspjeli smo doprijeti do izrazito marginaliziranih mladih osoba kao što su NEET mladi, učenici s teškoćama, mladi iz teških obiteljskih situacija te mladi iz udaljenih područja.

Nadalje, želimo istaknuti rezultate provedenih evaluacija nakon treninga; odnosno ciklusa radionica:
1) Trening „Most mira“ – ukupan dojam treninga sudionici su ocijenili s 4,84 od 5;
2) Radionice „Zajedno za mir“ provedene u Udruzi Studio B – ukupan dojam o provedenoj aktivnosti ocijenjen je s 4,88 od 5;
3) Radionice „Zajedno za mir“ provedene u Udruzi Starci 2001 – ukupan dojam o provedenoj aktivnosti ocijenjen je s 4,54 od 5;
4) Radionice „Zajedno za mir“ provedene u CZSS NG – ukupan dojam o provedenoj aktivnosti ocijenjen je s 4,55 od 5;
5) Radionice „Zajedno za mir“ provedene u srednjim školama ocijenjene su kao zanimljive, kreativne i dobro primljene kod učenika.
6) Radionica „Forum teatra“ provedena u organizacij nositelju projekta vrednovana je vizualno-brojčanom metodom pikado gdje su ocjene bile 1, 4, 8 i 12, a iz koje je vidljivo da su sudionici sva 4 aspekta koja su vrednovali (metode, izvoditelje, logistiku i grupnu dinamiku) većinom ocijenili s 12 od 12 (metode 5 ocjena 12, 2 ocjene 8; izvoditelji 6 ocjena 12, 1 ocjena 8; logistika 5 ocjena 12, 2 ocjene 8; grupna dinamika 7 ocjena 12).
7) Druga radionica „Forum teatar“ u organizaciji nositelju projekta – ukupan dojam o provedenoj aktivnosti ocijenjen je s 5 od 5;
8) Radionica „Forum teatar“ provedene u Udruzi Starci 2001 – ukupan dojam o provedenoj aktivnosti ocijenjen je s 4.85 od 5;
9) Radionica „Forum teatar“ provedene u CZSS NG – ukupan dojam o provedenoj aktivnosti ocijenjen je s 4.9 od 5.
10) Na svim radionicama „Forum teatra“ izvoditelji aktivnosti Magdalena Poljac i Boris Lekić ocijenjeni su s 5 od 5.

Ističimo i provođenje istraživanja o nasilju među mladima u Brodsko-posavskoj županiji. Cilj istraživanja je bio utvrđivanje broja srednjoškolaca koji su izloženi nasilju i/ili vršitelji nasilja te s kojima vrstama nasilja se suočavaju. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 160 mladih, od čega 75 muških i 85 ženskih ispitanica s područja cijele županije. Po završetku istraživanja izradili smo brošuru s rezultatima istraživanja. Navedeno je jasan pokazatelj visoke kvalitete provedbe ovih aktivnosti, kao i usklađenosti programa sa specifičnim potrebama ciljnih skupine.

Također, suradnja s jedinicom lokalne samouprave održana kroz ovaj projekt dovela je do pripremnih radnji stvaranja Centra za mlade, odnosno Društvenog centra, te je dosad zatražena i dobivena suglasnost nadležne osnovne škole, te županijskog ureda, za ustupanje prostora. Navedeni prostor planiramo u suradnji s Općinom Vrbje obnoviti i preurediti u Centar za mlade / Društveni centar kroz dostupne nacionalne i europske izvore financiranja kako bismo osigurali dugoročni kontinuirani rad s mladima u našoj lokalnoj zajednici, utemeljen na njihovim potrebama. Suradnja u sklopu ovog projekta dovela je do kreiranja novog zajedničkog projektnog prijedloga s Udrugom Starci 2001, a partnerstvo je prošireno na još nekoliko OCD-a i dvije jedinice lokalne samouprave te je projekt prijavljen i odobren na ESF Pozivu usmjerenom radu s NEET mladima, a početak provedbe započinje uskoro.

Projekt je pružio doprinos prevenciji nasilja među mladima, mladi korisnici projekta su osviješteni i osposobljeni širiti rezultate projekta – promicati toleranciju i uvažavanje različitosti, te kulturu nenasilja; te na taj način doprijeti do šire društvene zajednice. Korištenjem neformalnih metoda obrazovanja kao što su radionice, rasprave i simulacije pružili smo sudionicima kompetencije, vještine i znanja o gore spomenutim pitanjima kako bi oni mogli djelovati kao multiplikatori u procesu suzbijanja tih negativnih društvenih pojava i stvaranju većeg društvenog angažmana. Implementacija ovog projekta  rezultirala je povećanom sviješću o važnosti mirovne edukacije i nenasilnoga rješavanja sukoba što će dovesti do većeg napora u uspostavljanju post-konfliktnoga dijaloga. Također, osposobljavanjem radnika s mladima iz različitih institucija i sektora na ovu temu omogućili smo mladima kontinuiranu edukaciju čija je svrha smanjenje pojavnosti međuvršnjačkog nasilja koja će im biti dostupna i nakon završetka projekta kroz rad tih stručnjaka.

Učinkovitijim promišljanjem i pružanjem izvaninstitucionalnih usluga projekt je pružio doprinos unaprjeđivanju aktivnosti koje u ovom pasivnom geografskom području povećavaju socijalnu uključenost i u konačnici unaprijeđuju položaj i mogućnosti mladih kako bi postali aktivni članovi zajednice, te planirali i ostvarivali svoju budućnost na ovom području. Ovim putem se zahvaljujemo svim članovima_icama projektnog tima, sudionicima_icama te volonterima i volonterkama koji su omogućili_e izvrsnu provedbu projekta, te nadmašivanje planiranih rezultata!